Gezocht – 1e Secretaris en 2e Secretaris voor de dorpsraad

De dorpsraad is een vereniging met ruim 600 leden, allen inwoners van Ugchelen. De functie van secretaris komt in april vacant omdat Wilma Pothoven deze taak na 10 jaar gaat neerleggen.

Ook Jan Roders vertrekt bij de dorpsraad, op 21 april tijdens de algemene ledenvergadering. Jan ondersteunt Wilma met de werkzaamheden van het secretariaat.

Als bestuurslid doe je mee aan de maandelijkse bestuursvergaderingen en indien nodig ben je aanwezig bij informatieavonden, overleggen met gemeente, commissies of andere relaties.

De secretaris bereidt de bestuursvergadering voor, stelt de agenda op, overlegt met de notulist over de verslagen en behandelt de post (zowel email als via de postbus).

Het archief en ledenadministratie wordt bijgehouden en de algemene vergadering wordt voorbereid. Uiteraard werken ook de andere bestuursleden hier aan mee, maar met een 2e secretaris zijn taken eenvoudiger en duidelijker te verdelen.

De dorpsraad vervult een belangrijke taak voor Ugchelen. Ze is het eerste aanspreekpunt van de gemeente in beleidszaken of grote wijzigingen. Denk daarbij aan bestemmingsplannen maar ook aan initiatieven in de openbare ruimte of recent aan de wijzigende zorg. Een goed bestuur is daarom van groot belang. Daarom wordt nu aanvulling gevraagd voor een 1e en 2e secretaris die samen de taken van het secretariaat gaan verdelen en een boeiende en uitdagende functie gaan invullen. Durft u deze uitdaging aan? Wilt u meewerken aan een leefbaar en fijn Ugchelen? Dan bent u van harte welkom bij de dorpsraad! Meldt u aan – stuur een email naar info@dorpsraadugchelen.nl of bel 5337700 en we nemen contact met u op.

Geef een reactie

*

13 − 8 =