Ledenvergadering 8 april met oproep aanvulling bestuur

Ruim 50 personen hebben de presentielijst getekend voor de ledenvergadering.
De jaarstukken werden goedgekeurd en de secretaris Wilma Pothoven herbenoemd.

De voorzitter, Harry Vos heeft een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden voor de dorpsraad. Door een tussentijds aftreden zijn er nu nog vijf bestuursleden. Een extra bestuurslid speciaal voor communicatie zou fijn zijn. Het maken van een digitale nieuwsbrief, het gebruiken van de sociale media, het goed bijhouden van de website zijn zaken die dit bestuurslid zou kunnen gaan doen. Met de digitale nieuwsbrief gaat binnenkort al wel begonnen worden. Stuur uw e-mailadres naar
dorpsraadugchelen@hetnet.nl en u krijgt ze in uw mailbox.

Wilma Pothoven heeft aangegeven na tien jaar haar bestuurstaak tijdens de ledenvergadering in 2015 neer te leggen. Het zou heel fijn zijn om tijdig een opvolger in te kunnen werken. Als u informatie nodig heeft, spreek de huidige bestuursleden aan: André van den Heuvel, Jan Roders, Arie van Diemen, Harry Vos en Wilma Pothoven vertellen u graag over dit leuke en interessante werk in het belang van Ugchelen.

ALV 8-4-2014ALV 8-4-2014

Steven Gerritsen kreeg applaus en bloemen omdat hij voor het laatst aanwezig was als Stadsdeelmanager Zuidwest. Hij wordt opgevolgd door Saskia van Klaarbergen, zij werd verwelkomd met bloemen.

Na de vergadering was er aansluitend een thema-avond “Zorgen over de Zorg in Ugchelen”. Een verslag van die bijeenkomst vindt u elders.

Geef een reactie

*

4 × 4 =