Uitnodiging ledenvergadering 8 april 2014

Onderstaande uitnodiging is naar de leden van de dorpsraad gestuurd:

Wij nodigen u uit voor de algemene vergadering voor leden van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen op
dinsdag 8 april om 19.45 u in het dorpshuis “Ugchelens Belang” aan de Bogaardslaan 81. 

Agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen algemene vergadering 23 april 2013
  4. Goedkeuring Jaarverslag 2013; een verantwoording van de activiteiten van de dorpsraad met daarin opgenomen het financiële verslag. U krijgt ook het verslag van de kascommissie 2013.
  5. Benoeming kascommissie 2014.
  6. Benoeming bestuursleden / informatie over verwachte vacatures in het bestuur.
    Wilma Pothoven is volgens rooster aftredend. Wilma stelt zich herkiesbaar voor één jaar.
  7. Rondvraag
  8. Sluiting (rond 20.30 uur) en aansluitend pauze

Om 20.45 uur begint een openbare bewonersavond voor inwoners van Ugchelen.

Er verandert veel in de samenleving. Bejaardencentra gaan sluiten. Hoe gaat het straks als ik nog thuis woon maar wel zorg nodig ga hebben? Er is veel onduidelijkheid over toekomstige huisvesting als men zorgbehoeftig wordt. Wethouder Paul Blokhuis (met portefeuille Zorg) komt de visie van de gemeente Apeldoorn vertellen over hoe de toenemende vraag naar zorg aangepakt gaat worden.

Aansluitend vertelt Thijs Houtappels, directeur bedrijfsvoering van de Atlant Zorggroep *), hoe hij, als vertegenwoordiger van een zorgleverancier (o.a. in Sprengenhof), de toekomst ziet van het leveren van zorg in de combinatie met het wonen, speciaal voor Ugchelen.

*) Thijs Houtappels blijkt verhinderd. Voor hem komt Rolf Striekwold, manager PR, Communicatie en Marketing van de Atlant Zorggroep.

 

Geef een reactie

*

acht + vier =