Terugblik op de jaarvergadering 2012

Dinsdagavond 24 april was er de algemene ledenvergadering = jaarvergadering van de dorpsraad in ons verenigingsgebouw Ugchelens Belang.
Ondanks de concurrentie van een voetbalwedstrijd op de tv waren toch ongeveer 50 belangstellenden aanwezig op een plezierige en informatieve bijeenkomst. En uiteraard, het ons-kent-ons gehalte is op een dergelijke avond groot. Maar is dat erg?
De betrokkenheid bij het werk van de dorpsraad blijkt ook uit de aanwezigheid van gemeenteraadsleden en de zojuist aangetreden (wijk) wethouder Johan Kruithof.
Hij stelde zich voor aan “Ugchelen” en liet weten zich binnenkort uitvoerig te laten informeren over een aantal “dossiers”die hier spelen, zoals  CODA, winkelcentrum, gezondheidscentrum, huisvesting ouderen, Ugchelens Belang, natuur en milieu.
Via de website en regelmatige publicaties in de Bron houdt de dorpsraad de inwoners van Ugchelen goed op de hoogte van wat er speelt in ons “dorp”. Het jaarverslag biedt dan eigenlijk ook weinig verrassingen meer en daarmee is er ook weinig aanleiding tot discussie.
Toch jammer; maar ja, als het kennelijk goed gaat hier in Ugchelen, wat wil je dan aan de orde stellen?
Alle bestuursleden mochten van de leden doorgaan; en dat zullen ze opnieuw met volle overtuiging en inzet doen.
Interessant was de inleiding van Staatsbosbeheer over het nieuw in te richten Veluwetransferium bij / op het Leesten.
Dit transferium vormt een van de zogenaamde entrees tot (een nadere kennismaking met) de Veluwe: je parkeert je auto en dan kan je per fiets of te voet, dan wel te paard, via aangegeven routes verder de Veluwe op.
Een en ander betekent dat het bestaande parkeerterrein wordt uitgebreid, dat het honden-uitlaat-terrein wordt verplaatst, dat nieuwe routes worden uitgezet, dat het heidegebied wordt vergroot en dat zo mogelijk een nieuw informatiecentrum wordt gebouwd; al dan niet in combinatie met de huidige kiosk.
De dorpsraad heeft er bij Staatsbosbeheer op aangedrongen te onderzoeken op welke wijze Ugchelen sterker kan worden aangehaakt aan dit transferium; bijvoorbeeld via de bewegwijzering: een natuurwandelpad langs de camping via de koppelsprengen, Hamermolen en Altena richting Ugchelen, via een fietsroute langs Heidehof en Casimirlaan naar Ugchelen; er liggen meerdere kansen die benut kunnen worden.
Het bestuur van de dorpsraad kijkt terug op een plezierige bijeenkomst.

Geef een reactie

*

negentien − 16 =