Op deze pagina vindt u de verslagen van de Algemene Ledenvergadering ALV van de afgelopen jaren.

Heeft u vragen n.a.v. dit verslag, neem dan contact op met de Dorpsraad.