Verslag Dorpsraad juli, augustus en september 2020

Bestuursvergadering 770x400

Waar sprak de dorpsraad over?

In de maanden maart tot en met juni heeft de Dorpsraad niet fysiek vergaderd. In de achter ons liggende vakantieperiode is bij de Dorpsraad de deur niet op slot gegaan en in juli heeft weer een eerste vergadering plaatsgevonden.
In de bestuursvergaderingen van juli, augustus en september  2020 kwam onder meer aan de orde:

  • Burgerparticipatie: Hierover is ondertussen een PMA geweest en nu zal besluitvorming moeten gaan plaatsvinden. Aangezien de Dorpsraad nog steeds van mening is dat er voor Dorps- en Wijkraden een belangrijke rol kan en misschien wel moet zijn in de contacten naar de gemeente is door de Dorpsraad Ugchelen nogmaals een brief aan de Raad en het College geschreven. Hierop is nog geen reactie ontvangen.
  • Nieuwbouw Basisschool DeTouwladder. De zorgen voor de verkeersveiligheid t.a.v. de verkeersdrukte die zal gaan ontstaan op de Bogaardslaan binnen de huidige plannen voor de nieuwbouw zijn in de contacten met de gemeente nog niet weggenomen. Dit blijft een punt op de agenda van de DR.
  • Algemene Ledenvergadering. Via een artikel in de Bron is het besluit aangekondigd om dit jaar geen ALV te houden. De COVID-19 maatregelen maken het onmogelijk om alle leden bijeen te brenegen. De stukken over het verenigingsjaar 2019 zijn wel gepubliceerd op de website van de Dorpsraad.
  • Duuringlaan. Op aandringen van de DR heeft de gemeente de toezegging gedaan om in het 3e kwartaal 2020 een informatiebijeenkomst te houden.
  • Bouwproject CODA-terrein. Omwonenden en ook de Dorpsraad is niet gelukkig met de voorgestelde plannen die naar de mening van de Dorpsraad niet passen in de samen met de gemeente opgestelde centrumvisie. De door de Dorpsraad ingediende zienswijze hierover is aan de inwoner openbaar gemaakt door publicatie op de website en in De Bron.
  • Plannen Breustedt-/Texoclean terrein. De Dorpsraad blijft hierover in gesprek met de ontwikkelaar. Het plan is besproken in de PPI bij de gemeente, maar formeel nog niet voorgelegd aan de Dorpsraad. Zodra mogelijk zal hierover verder gepubliceerd worden.

Ook dit keer waren het vergaderingen met een veelvoud aan onderwerpen over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw dorp, wordt dan gratis lid van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Dat kan via onze website https://dorpsraadugchelen.nl/lid-worden of door een brief te sturen naar Dorpsraad Ugchelen, Postbus 3138, 7339 ZG Ugchelen. Met uw steun, zal onze Ugchelense stem nog “luider” klinken binnen de gemeente Apeldoorn.