Verslag Dorpsraad januari 2020

Bestuursvergadering 770x400

Waar sprak de dorpsraad over?

In de bestuursvergadering van 21 januari 2020 kwam onder meer aan de orde:

  • Vertegenwoordigers van de Dorpsraad zullen op 23 januari aanwezig zijn bij de PMA waarop het college van BW het voorlopig besluit over het parkeerprobleem Apeldoorn-West aan de Raad zal presenteren. NADER: In het voorlopig besluit is niet gekozen voor de optie van een transferium bij Ugchelen.
  • GP Duuringlaan. Hoewel er blijkbaar bij de gemeente wel voortgang is het plannen van de noodzakelijke werkzaamheden aan de GP Duuringlaan, laat de toegezegde informatieavond voor bewoners maar op zich wachten. De Dorpsraad heeft opnieuw indringend bij de gemeente aangedrongen op het organiseren van deze informatiebijeenkomst voor omwonenden.
  • Nieuwbouw Basisschool De Touwladder. De Dorpsraad heeft de gemeente formeel aangeschreven over de zorgen voor de verkeersveiligheid t.a.v. de verkeersdrukte die zal gaan ontstaan op de Bogaardslaan binnen de huidige plannen voor de nieuwbouw.

Ook dit keer was het een vergaderingen met een veelvoud aan onderwerpen over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw dorp, wordt dan gratis lid van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Dat kan via onze website https://dorpsraadugchelen.nl/lid-worden of door een brief te sturen naar Dorpsraad Ugchelen, Postbus 3138, 7339 ZG Ugchelen. Met uw steun, zal onze Ugchelense stem nog “luider” klinken binnen de gemeente Apeldoorn.