Verslag dorpsraad september 2019

Bestuursvergadering 770x400

Waar sprak de dorpsraad over?

In de bestuursvergadering van 25 september 2019 kwam onder meer aan de orde:

  • Bouwhofmolen. Helaas is er nog geen oplossing om een goed zicht op de molen weer mogelijk te maken. Het geplaatste hek versperd nog steeds de toegang. Er worden nog wel gesprekken gevoerd tussen de gemeente en de stichting vrienden van de Hamermolen, maar daarmee is de blunder van de gemeente(medewerker) nog niet hersteld.
  • Speelveldjes. In de staart den Bramel is onlangs op aangeven van de buurtbewoners en met steun, waaronder een financiële bijdrage, van de dorpsraad een speelveldje voorzien van een aantal nieuwe apparaten. Binnen Ugchelen liggen er nog meer wensen voor vernieuwing. Wensen en ideeën vanuit de buurt zijn hiervoor uiteraard van harte welkom. De dorpsraad zal dit inventariseren en samen met de gemeente bezien wat de (financiële) mogelijkheden zijn.
  • Transferium. In de laatste bijeenkomst met de gemeentewerkgroep zijn een 7-tal opties gepresenteerd, waaronder ook nog steeds de opties aan de Hoog-Buurloseweg. Het traject is nu dat dit wordt voorgelegd aan het college, zij hun besluit bespreken in de raad en er eind november een definitief besluit zou moeten liggen. Vanuit de dorpsraad zal in een van de volgende publicaties van De Bron een artikel hierover worden geplaatst, maar ook informatie aan de omliggende bewoners zal worden gezonden.
  • Scholen. De voorzitter van de dorpsraad heeft gesproken met verontruste ouders en is ook weer in gesprek geweest met de verantwoordelijke wethouder. Uit dat laatste gesprek kwamen eigenlijk geen nieuwe positieve berichten. Bij de gemeente wacht men nu op de uitslag van een onderzoek door de schoolbesturen, die eind dit jaar antwoorden moeten geven. De dorpsraad zal in de tussentijd zeker dit onderwerp blijven agenderen in de hoop dat er een positieve oplossing zal komen.

Ook dit keer was het een vergaderingen met een veelvoud aan onderwerpen over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw dorp, wordt dan gratis lid van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Dat kan via onze website https://dorpsraadugchelen.nl/lid-worden of door een brief te sturen naar Dorpsraad Ugchelen, Postbus 3138, 7339 ZG Ugchelen. Met uw steun, zal onze Ugchelense stem nog “luider” klinken binnen de gemeente Apeldoorn.