Verslag dorpsraad oktober 2019

Bestuursvergadering 770x400

Waar sprak de dorpsraad over?

In de bestuursvergadering van 15 oktober 2019 kwam onder meer aan de orde:

  • Transferium. Het advies van de werkgroep is blijkbaar voor de wethouder Willems nog niet rijp om aan het college voor te leggen. Hij wil eerst nog een verdieping en de Dorpsraad is door hem uitgenodigd voor een gesprek. Verdere besluitvorming is waarschijnlijk pas begin 2020
  • HNO (Het Nieuwe Oud). Een groep geïnteresseerde inwoners gaat samen met een vertegenwoordiger van de Dorpsraad in gesprek met de initiatiefnemers van dit project, dat zich richt op het zelf en samen zaken langer in eigen regie blijven regelen. In een later te plaatsen artikel in de Bron zal hier meer over worden toegelicht.
  • Het Ommetje. Door de nieuwbouw aan de Ugchelesegrensweg is het noodzakelijk om de route van Het Ommetje tijdelijk of mogelijk zelfs permanent te verleggen. De commissie groen zorgt voor het (ver)plaatsen van de bewegwijzering.
  • Burgerparticipatie. Het project van de gemeente om burgerparticipatie te bevorderen en daarbinnen de rol van dorps- en wijkraden (DWR) anders in te kleuren verloopt uiterst moeizaam. Het gevoel van niet gehoord worden en voor een voldongen feit te komen staan wordt helaas steeds groter en het verdere overleg dus ook steeds moeizamer.

Ook dit keer was het een vergaderingen met een veelvoud aan onderwerpen over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw dorp, wordt dan gratis lid van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Dat kan via onze website https://dorpsraadugchelen.nl/lid-worden of door een brief te sturen naar Dorpsraad Ugchelen, Postbus 3138, 7339 ZG Ugchelen. Met uw steun, zal onze Ugchelense stem nog “luider” klinken binnen de gemeente Apeldoorn.