Verslag dorpsraad juni 2019

Bestuursvergadering 770x400

Waar sprak de dorpsraad over?

In de bestuursvergadering van 11 juni 2019 kwam onder meer aan de orde:

  • Plaatsgebrek op basisscholen. Naar aanleiding van de oproep in de vorige De Bron zijn een aantal reacties bij ons binnengekomen. Uiteraard is het nog steeds mogelijk om te reageren als u graag zou willen dat uw kind(eren) in Ugchelen naar school zouden kunnen, maar dat niet mogelijk is. Reacties zien wij dan ook graag tegemoet op het mailadres voorzitter@dorpsraadugchelen.nl, of op 06-41816541.
  • Hekwerk Bouwhofmolen. Ook de dorpsraad was onaangenaam verrast door de plotseling aanwezige hekwerken aan het paadje bij de Bouwhofmolen. De gemeente is gevraagd om opheldering te geven over de gevolgde procedure, waarbij de DR niet betrokken is geweest.
  • GP Duuringlaan. Aangezien het, ondanks de toezeggingen van een bewonersavond, erg stil is geworden rondom het project GP. Duuringlaan zal er bij de gemeente op worden aangedrongen om met nadere informatie te komen over de voortgang van het project.
  • Commissie Groen. Johan Belonje heeft aangegeven te willen stoppen bij de commissie Groen. Naast het formeel ontheffen van zijn taken, bedankt de dorpsraad Johan voor al het werk dat hij voor ons mooie groene dorp heeft gedaan. Gelijktijdig kon Clara Mulder worden benoemd als nieuw lid van de commissie en wij heten haar van harte welkom.
  • Een nieuwe werkgroep heeft het aspect parkeeroverlast in Apeldoorn Zuidwest weer opgepakt. Deze parkeeroverlast is met name op ongeveer 25 piekdagen van bezoekers aan de Apenheul. De tijdelijke oplossing, huren van een deel van het AGOVV terrein is bijna verlopen. Een weiland achter de huidige carpoolplaats bij de A1 aan de van Heeckerensweg is één van die 5 opties. Hier zouden 800 tot 1200 auto’s geparkeerd kunnen worden, waarvan de inzittenden vervolgens per bus (emissie loos) naar hun attractie vervoerd worden. Vanwege deze locatie is de  dorpsraad nauw betrokken bij de besprekingen van deze 5 opties. Aan ieder van de 5 optie kleven voor- en nadelen die voor alle belanghebbenden verschillend zijn. De dorpsraad Ugchelen is aanwezig om de belangen van de inwoners van Ugchelen zo goed mogelijk te behartigen.

 

Ook dit keer was het een vergaderingen met een veelvoud aan onderwerpen over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw dorp, wordt dan gratis lid van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Dat kan via onze website https://dorpsraadugchelen.nl/lid-worden of door een brief te sturen naar Dorpsraad Ugchelen, Postbus 3138, 7339 ZG Ugchelen. Met uw steun, zal onze Ugchelense stem nog “luider” klinken binnen de gemeente Apeldoorn.