Verslag dorpsraad augustus 2019

Bestuursvergadering 770x400

Waar sprak de dorpsraad over?

In de bestuursvergadering van 20 augustus 2019 kwam onder meer aan de orde:

  • Duuringlaan. Ondanks toezeggingen nog deze zomer een bewonersavond te houden, is dit niet gebeurd. Reden is dat onderzoek heeft uitgewezen dat de weg er slechter aan toe is dan gedacht. Besloten is nu dat de hele weg op de schop gaat, inclusief de kruispunten en er komt een voetgangersvoorziening onder het viaduct door richting Heidehof. Voorstel van de gemeente is om in januari een bewonersavond te houden. De uitvoering staat nu gepland in 2020.
  • Nu er meer jonge gezinnen in het dorp komen wonen, neemt de vraag naar (herinrichting van) speelveldjes toe. De DR inventariseert e.e.a. en bespreekt dit met de gemeente. Hoewel Apeldoorn zich presenteert als comfortabele gezinsstad, toont helaas de praktijk dat de ambitie van de gemeente soms verder reikt dan wat financieel haalbaar blijkt te zijn.
  • Vervoersplan Apd. Z/W. De DR zal contact leggen met de gemeenteambtenaren die over deze plannen overleg voeren met de provincie. Gepleit wordt naast handhaving van lijn 1 naar het Gelre, ook lijn 12 door het dorp open te houden.
  • Parkeerproblematiek Kruisvoorde-Doddendaal. De DR zal dit onderwerp wederom onder de aandacht van de gemeente brengen.

Ook dit keer was het een vergaderingen met een veelvoud aan onderwerpen over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw dorp, wordt dan gratis lid van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Dat kan via onze website https://dorpsraadugchelen.nl/lid-worden of door een brief te sturen naar Dorpsraad Ugchelen, Postbus 3138, 7339 ZG Ugchelen. Met uw steun, zal onze Ugchelense stem nog “luider” klinken binnen de gemeente Apeldoorn.