Verslag Dorpsraad mei 2019

Bestuursvergadering 770x400

Waar sprak de dorpsraad over?

In de bestuursvergadering van 21 mei 2019 kwam onder meer aan de orde:

  • Inzamelen afval. Het nieuwe afvalstoffenbeleid is nu al enige tijd in werking in Ugchelen. Na het horen van een positieve, maar ook minder positieve reactie is de dorpsraad benieuwd naar de ervaringen van de Ugchelenaren over de nieuwe manier van het inzamelen van het huisvuil. Reacties zien wij dan ook graag tegemoet op ons mailadres info@dorpsraadugchelen.nl
  • Bankjes in de Goudvink. Blij waren we dat de gemeente de wens voor “normale” bankjes onlangs inwilligde. Het blijkt dat de bankjes ook al veelvuldig worden gebruikt. Dat is natuurlijk mooi, maar nog mooier zou het zijn als men de peuken en ander afval in de ook geplaatste afvalbak zou deponeren en niet op de grond rondom de bankjes.
  • Dorpentour RTV Apeldoorn. Op 15 juni zal RTV Apeldoorn de uitzending van het programma Dorpentour uitzenden vanuit het dorpshuis Ugchelens Belang. Uiteraard is iedereen van harte welkom.
  • Buslijnen Ugchelen. In een krantenartikel in de Stentor staat geschreven dat de buslijn (lijn 1) naar het Gelre ziekenhuis een belangrijkere status heeft en zeker de komende jaren niet zal verdwijnen. Anders is het met lijn 12, de buslijn naar Ugchelen. In de nieuwe aanbesteding van de provincie is het voortbestaan van deze lijn niet gegarandeerd. De dorpsraad gaat hierover nog in gesprek met de gemeente, maar het is een provinciaal gemeente overstijgend beleid.
  • Vitaliteitsagenda. In het samenstellen van de vitaliteitsagenda Ugchelen zijn weer verdere stappen gemaakt. Op 30 en 31 augustus komt er een gelegenheid voor de inwoners om zich hierover nader te informeren en ook aan te geven wat zij belangrijk vinden voor het dorp. Meer informatie volgt.

Ook dit keer was het een vergaderingen met een veelvoud aan onderwerpen over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw dorp, wordt dan gratis lid van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Dat kan via onze website https://dorpsraadugchelen.nl/lid-worden of door een brief te sturen naar Dorpsraad Ugchelen, Postbus 3138, 7339 ZG Ugchelen. Met uw steun, zal onze Ugchelense stem nog “luider” klinken binnen de gemeente Apeldoorn.