Verslag dorpsraad april 2019

Bestuursvergadering 770x400

Waar sprak de dorpsraad over?

In de bestuursvergadering van 15 april 2019 kwam onder meer aan de orde:

  • Olietanks Molecatenlaan. De werkzaamheden rond de verwijdering van de olietanks worden in de week van 15-19 april 2019 afgerond.
  • Ugchelen Bloeit! Inmiddels is een werkgroep geformeerd, bestaande uit leden van de commissie groen, de initiatiefneemster en omwonenden hoek Bogaardslaan/Hulkestein. Het terrein is inmiddels voorbereid door de gemeente, de werkgroep gaat aan de slag met de beplanting.
  • Hondenuitlaatplaats. Er is enige verwarring over de afbakening van de uitlaatplaats bij de Winnemolenlaan. Volgens de gemeente staan de borden nu zoals op de oorspronkelijke tekening staat aangegeven. In een apart artikel zal hierover meer informatie worden gegeven.
  • Bezoek wethouder. Op 12 april, tijdens het 3e bezoek dat wethouder Jeroen Joon bracht aan Ugchelen om met de bewoners in gesprek te gaan, waren een tweetal prominente gespreksonderwerpen. Naast andere punten werden de aspecten duurzaamheid en verkeerssnelheid onder zijn aandacht gebracht.

Ook dit keer was het een vergaderingen met een veelvoud aan onderwerpen over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw dorp, wordt dan gratis lid van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Dat kan via onze website https://dorpsraadugchelen.nl/lid-worden of door een brief te sturen naar Dorpsraad Ugchelen, Postbus 3138, 7339 ZG Ugchelen. Met uw steun, zal onze Ugchelense stem nog “luider” klinken binnen de gemeente Apeldoorn.