Verslag dorpsraad maart 2019

Bestuursvergadering 770x400

Waar sprak de dorpsraad over?

In de bestuursvergadering van 26 maart 2019 kwam onder meer aan de orde:

  • Het Nieuwe Oud. Op hun verzoek presenteerde de organisatie Het Nieuwe Oud (HNO) zich aan het bestuur van de dorpsraad. Hier bij was ook aanwezig het voltallige bestuur van de Soos 55. HNO is een organisatie met én voor vitale oudere inwoners van Apeldoorn die zich tijdig bewust willen zijn van het “ouder worden” in al haar facetten, daarin zélf de regie willen pakken en er tegelijk willen zijn voor hen die dat niet meer (geheel) kunnen. HNO verleent advies en begeleiding aan initiatieven die binnen deze doelstelling passen. Vanuit het bestuur dorpsraad zal een vervolggesprek worden gepland.
  • Scholen. Het is bekend dat er zelfs voor kinderen uit Ugchelen momenteel geen plek is op de scholen in Ugchelen. Het gemis aan plek op scholen in het dorp is helaas een drempel voor jonge gezinnen om zich in Ugchelen te gaan vestigen. Diverse gesprekken vanuit de dorpsraad met vertegenwoordigers van de gemeente en de scholen hebben nog niet geleid tot een constructieve aanpak om dit probleem op te lossen voor de (nabije) toekomst.
  • 100km/u op de snelwegen. De gemeenteraad heeft in een motie erop aangedrongen dat de gemeente er bij Rijkswaterstaat op moet aandringen dat de snelheid op de snelwegen rondom Apeldoorn wordt teruggebracht naar 100 km/u. Dit is een mooie opsteker voor de belangengroep A1 en bij invoering goed voor ons allemaal in Ugchelen v.w.b. geluidsoverlast en de luchtkwaliteit.
  • Skatebaan. Het verzoek van een jeugdige inwoner van Ugchelen om in Ugchelen een beperkte skatebaan te realiseren is in welwillende aarde gevallen bij de gemeente. Echter zijn er in ieder geval 2 kritieke paden in dit burgerinitiatief. Deze zijn een geschikte locatie vinden en de financiering van het project. De dorpsraad is ook positief over dit burgerinitiatief, maar heeft helaas niet de bevoegdheid, nog de financiële middelen om dit tot uitvoering te brengen. Wel kan de dorpsraad meedenken en enthousiasmeren. Wij dagen de inwoners van Ugchelen daarom graag uit om mee te denken en met suggesties te komen voor een eventuele locatie of ideeën hoe de financiering gerealiseerd zou kunnen worden.
  • Algemene Ledenvergadering. De voorbereidingen voor de ALV 2019, die op 23 april zal plaatsvinden, zijn op een haar na afgerond. Met De Bron nr. 7 wordt de uitnodiging meegestuurd en vanaf 4 april staan de stukken op de website van de dorpsraad.
  • In gesprek met de wethouder. Op 13 maart had de dorpsraad het halfjaarlijks overleg met de wethouder voor Ugchelen, Jeroen Joon. Diverse onderwerpen zoals oa de bibliotheek, de snelheid op de wegen in en om Ugchelen, de problematiek op de scholen en de centrumontwikkeling zijn besproken. Op 12 april kunnen de inwoners zelf ook in gesprek met de wethouder. Tussen 10.30 en 12.00 uur ontmoet hij u graag bij het Achterhuus aan de Molecatenlaan.

Ook dit keer was het een vergaderingen met een veelvoud aan onderwerpen over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw dorp, wordt dan gratis lid van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Dat kan via onze website https://dorpsraadugchelen.nl/lid-worden of door een brief te sturen naar Dorpsraad Ugchelen, Postbus 3138, 7339 ZG Ugchelen. Met uw steun, zal onze Ugchelense stem nog “luider” klinken binnen de gemeente Apeldoorn.