Verslag dorpsraad december 2018

Bestuursvergadering 770x400

Waar sprak de dorpsraad over?

In de bestuursvergadering van 18 december 2018 kwam onder meer aan de orde:

  • Scholen in Ugchelen. De scholen in Ugchelen zitten blijkbaar vol. Een groot probleem voor gezinnen met kinderen die naar het basisonderwijs moeten. Zelfs een drempel voor jonge gezinnen om zich in Ugchelen te vestigen. “Wij willen in Ugchelen gaan wonen voor het dorpse karakter, maar dan moet ik mijn kind wel elders naar school brengen omdat hier geen plek is. Dat kan toch niet waar zijn?”, een noodkreet die de dorpsraad al een aantal keren te horen kreeg. Ook de wethouder voor Ugchelen is niet blij met deze ontwikkeling en op het gemeentehuis wordt hier nog verder over gesproken. Vanuit de dorpsraad zal de voorzitter de wethouder voor onderwijs, wethouder Nathan Stukker, over deze problematiek benaderen.
  • Belangengroep A1. De dorpsraad is in gesprek met de Belangengroep A1, die zich inzet tegen de geluidsoverlast veroorzaakt door de A1 nu en naar verwachting zeker in de toekomst. De dorpsraad ondersteunt en faciliteert de activiteiten van de belangengroep A1 en zien dit zeker in het belang van geheel Ugchelen. Het bestuur van de dorpsraad beraadt zich nog hoe zij deze steun aan de belangengroep verder tot uiting zullen laten komen.
  • Ugchelen Buiten. Vanuit de projectgroep is vernomen dat het fietspad vanaf dit nieuwe stukje Apeldoorn naar Ugchelen langs de laan van Westenenk zal worden gesitueerd. Hierdoor blijven een groot deel van de bomen gespaard.
  • GP. Duuringlaan. De “schouwing” door de gemeente in bijzijn van vertegenwoordigers dorpsraad heeft plaatsgevonden. Aangegeven is dat het geen groot onderhoud, maar renovatie zal worden. Nu is het wachten op de voorstellen vanuit de gemeente. Deze zullen uiteindelijk in een nog vast te leggen bewonersavond worden gepresenteerd en toegelicht.

Ook dit keer was het een vergaderingen met een veelvoud aan onderwerpen over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw dorp, wordt dan gratis lid van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Dat kan via onze website https://dorpsraadugchelen.nl/lid-worden of door een brief te sturen naar Dorpsraad Ugchelen, Postbus 3138, 7339 ZG Ugchelen. Met uw steun, zal onze Ugchelense stem nog “luider” klinken binnen de gemeente Apeldoorn.