Verslag dorpsraad november 2018

Bestuursvergadering 770x400

Waar sprak de dorpsraad over?

In de bestuursvergadering van 20 november 2018 kwam onder meer aan de orde:

  • Duuringlaan. Samen met de dorpsraad zal de gemeente een eerste rondgang maken over de GP. Duuringlaan. Vervolgens zal een eerste ontwerp worden gemaakt voor de aanpassingen aan dit wegdeel in Ugchelen. Hierna zal een informatiemoment worden gepland voor de bewoners, waar dit eerste ontwerp zal worden voorgelegd.
  • De dorpsraad is in gesprek met de gemeente over de mogelijkheden ten aanzien van de speeltuinen in Ugchelen. Dit naar aanleiding van diverse vragen vanuit de bewoners.
  • Ugchelen buiten. Hoewel dit nieuwe stukje Apeldoorn geen deel uitmaakt van het gebied Ugchelen, blijft de dorpsraad wel in gesprek met de diverse betrokken partijen. Een besluit over het eerder vermelde fietspad vanuit deze wijk naar Ugchelen is nog niet genomen. Binnenkort heeft de dorpsraad een kennismakingsgesprek met de wijkraad zuid, waar ook Ugchelen buiten besproken zal worden.
  • Centrum ontwikkeling. Nadat eerder al de regie over dit onderwerp door de gemeente werd opgepakt, zal het zeer waarschijnlijk binnenkort ook daadwerkelijk door de afdeling projecten worden opgepakt en kunnen hopelijk verdere stappen worden gezet om tot de uitwerking van een concreter plan te komen.

 

Ook dit keer waren het vergaderingen met een veelvoud aan onderwerpen over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw dorp, wordt dan gratis lid van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Dat kan via onze website https://dorpsraadugchelen.nl/lid-worden of door een brief te sturen naar Dorpsraad Ugchelen, Postbus 3138, 7339 ZG Ugchelen. Met uw steun, zal onze Ugchelense stem nog “luider” klinken binnen de gemeente Apeldoorn.