Verslag Dorpsraad oktober 2018

Waar sprak de dorpsraad over?

In de bestuursvergadering van 16 oktober 2018 kwam onder meer aan de orde:

  • Viaduct GP. Duuringlaan. Het schilderwerk is uitgevoerd. Verslaglegging in woord en beeld staan oa in De Bron. De verlichting zal nog worden aangepakt om een nog mooiere, maar vooral veiligere toegang tot Ugchelen te krijgen.
  • Dorpsprijswinnaar. In het bijzijn van enige familie en vertegenwoordigers van de Dorpsraad wordt op 19 okt, met enige onderling afgesproken vertraging, de boom met het bordje voor Ali van den Hul, de dorpsprijswinnaar 2017, onthult.
  • Werkzaamheden Europaweg/Otterloseweg. De Dorpsraad was aanwezig bij een bewonersavond mbt de werkzaamheden aan de Otterloseweg (N304). De opkomst van 1 belangstellende was naast de 2 bestuursleden DR zeer mager. In januari 2019 zal een soortgelijke bijeenkomst worden belegt voor het deel Europaweg. Meer informatie over datum, tijd en locatie volgt.
  • Speeltuinen en speeltoestellen. De verzoeken en vragen hierover zullen worden geïnventariseerd door de commissie Groen en vervolgens worden voorgelegd aan de stadsdeelregisseur openbare ruimte. Zonder toezeggingen te doen en verwachtingen te wekken, is er in het licht van projecten zoals “bewegen en spelen in de openbare ruimte” en “gezinsstad” misschien een opening om dit opnieuw bespreekbaar te maken.

Ook dit keer waren het vergaderingen met een veelvoud aan onderwerpen over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw dorp, wordt dan gratis lid van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Dat kan via onze website https://dorpsraadugchelen.nl/lid-worden of door een brief te sturen naar Dorpsraad Ugchelen, Postbus 3138, 7339 ZG Ugchelen. Met uw steun, zal onze Ugchelense stem nog “luider” klinken binnen de gemeente Apeldoorn.