Verslag Dorpsraad september 2018

Waar sprak de dorpsraad over?

In de bestuursvergadering van 18 september 2018 kwam onder meer aan de orde:

  • Viaduct GP. Duuringlaan. 17 september is men met de werkzaamheden voor het opknappen van het viaduct begonnen. Vanuit de gemeente kwam ook de mededeling dat zeer waarschijnlijk de aanpak van de gehele GP. Duuringlaan ook vervroegd zal plaatsvinden in 2019 ipv 2020. Dan zal ook dit laatste stuk weg in Ugchelen van 50km naar 30km worden omgezet.
  • Ugchelen buiten. Hoewel de naam anders geïnterpreteerd zou kunnen worden, is dit nieuwe stukje Apeldoorn geen deel van ons Ugchelen. Zowel de gemeente als de Dorpsraad delen deze visie. Het komt volgens de huidige plannen onder de wijk Zuid. Toch neemt de Dorpsraad wel deel aan overleg over Ugchelen buiten, bijvoorbeeld over de aanleg van een fietspad in onze richting, aangezien er toch wel een mogelijke spin-off voor Ugchelen wordt onderkend op het gebied van o.a. scholen en ondernemers.
  • Buslijn ziekenhuis. In een artikel van 12 september in de Stentor wordt de zorg uitgesproken over het voortbestaan van de buslijn naar het ziekenhuis. Als het aan de Dorpsraad ligt zal deze zeker niet verdwijnen en dit is ook zo uitgesproken in een bijeenkomst over de toekomst van het OV in Apeldoorn. Overigens hadden alle vertegenwoordigde partijen, inclusief de gemeente dezelfde mening wat dat betreft. In 2020 wordt een nieuw contract afgesloten voor het OV en de Dorpsraad is er alles aangelegen dat Ugchelen en zeker ook het ziekenhuis op een fatsoenlijke manier met het OV bereikbaar blijft.
  • Bij werkzaamheden aan de Molecatenlaan zijn tot ieders verrassing een aantal oude olietanks aangetroffen. In goed overleg met gemeente, grondeigenaar en uitvoerder wordt nu nader onderzoek gedaan en besloten welke verdere acties noodzakelijk zijn.

Ook dit keer waren het vergaderingen met een veelvoud aan onderwerpen over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw dorp, wordt dan gratis lid van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Dat kan via onze website https://dorpsraadugchelen.nl/lid-worden of door een brief te sturen naar Dorpsraad Ugchelen, Postbus 3138, 7339 ZG Ugchelen. Met uw steun, zal onze Ugchelense stem nog “luider” klinken binnen de gemeente Apeldoorn.