Verslag Dorpsraad juni en augustus 2018

Waar sprak de dorpsraad over?

In de bestuursvergadering van 26 juni en 21 augustus 2018 kwam onder meer aan de orde:

  • AVG. De privacy regeling van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen is n.a.v. de nieuwe AVG-wetgeving herschreven en op de website gepubliceerd.
  • Japanse Duizendknoop. De DR kijkt met belangstelling naar een burgerparticipatie-project in de gemeente Renkum, waar gemeente en bewoners gezamenlijk de strijd zijn aangegaan met de woekerplant Japanse Duizendknoop. De gemeente heeft daar het grove werk gedaan en de bewoners zorgen nu voor het regelmatig verwijderen van nieuw opkomende planten. Mogelijk kan deze actie ook in Ugchelen worden opgezet om, met name in de Veldekster, de groei van de Japanse Duizendknoop te stoppen.
  • Klompenpad. Helaas moet de route van het klompenpad worden aangepast. Door het grote aantal bezoekers, ondervonden aanwonenden toch overlast en hebben om aanpassing verzocht.
  • GP Duuringlaan. Met de keuze van de verfkleur en de afspraak met de gemeente om na de vakantie met het werk te beginnen, is de realisatie van dit project weer een stap dichterbij.
  • 5 Bomen. Van de 5 nog toegezegde bomen die initieel in het “Groene Hart” zouden komen zijn er nu 3 door de gemeente elders geplant. Voor de resterende 2 wordt nog een goede plek gezocht.
  • Centrumontwikkeling. De gemeente heeft een projectgroep opgezet die hierin de leiding zal nemen.
  • Bibliotheek. CODA heeft aangegeven de nu nog gescheiden locatie van de kinderbibliotheek en de volwassenenbibliotheek samen te willen voegen in het dorpshuis Ugchelens Belang.
  • Noaberschap. Het artikel in De Bron heeft het Noaberschap positief onder de aandacht gebracht. In de afgelopen periode zijn er veel aanvragen voor ondersteuning binnengekomen en uiteraard ook vele gehonoreerd.

Ook dit keer waren het vergaderingen met een veelvoud aan onderwerpen over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw dorp, wordt dan gratis lid van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Dat kan via onze website https://dorpsraadugchelen.nl/lid-worden of door een brief te sturen naar Dorpsraad Ugchelen, Postbus 3138, 7339 ZG Ugchelen. Met uw steun, zal onze Ugchelense stem nog “luider” klinken binnen de gemeente Apeldoorn.