Verslag Dorpsraad 15 mei 2018

Waar sprak de dorpsraad over?

In de bestuursvergadering van 15 mei 2018 kwam onder meer aan de orde:

  • Viaduct G.P. Duuringlaan. Dit opknap initiatief houdt de Dorpsraad Ugchelen (DR) al langer bezig. Het heeft de voorkeur om de opknapbeurt uit te laten voeren in 2018 door professionals maar daar hangt wel een prijskaartje aan. De financiering van de opknapbeurt is daarom nog niet helemaal rond. De DR gaat bekijken of de kosten nog wat lager kunnen worden door bijvoorbeeld  een deel van het werk door vrijwilligers te laten doen. Het wegdek zal nog niet worden opgeknapt, dit zal in 2019 worden gedaan wanneer het gehele wegdek van de GP Duuringlaan zal worden vernieuwd
  • Transferium. Om de parkeerproblematiek voor Apeldoorn – West (bezoekers Apenheul, Julianatoren etc) op te lossen is de gemeente oa de mogelijkheid voor een transferium bij de A1 aan het onderzoeken. Onlangs is er weer een gesprek geweest tussen een consultant van de Gemeente Apeldoorn en de DR waarbij de DR inspraak heeft kunnen hebben over de plaats van het transferium. Deze consultant inventariseert alle belangen van de diverse groepen (Apenheul, wijkraden Orden en Berg&Bos, AGOVV enz.) en zal een raadgevend advies aan de gemeenteraad geven. De DR en ook de Apenheul en Accres zelf zijn geen voorstander van de locatie van het transferium op de Hoog Buurloseweg. In juni is er een vervolgoverleg.
  • Evaluatie Algemene Ledenvergadering en taakverdeling. De DR evalueert hoe de ALV is verlopen en wat er anders zou kunnen of moeten volgend jaar. Doordat er een bestuurswisseling heeft plaatsgevonden worden de taken opnieuw verdeeld onder de bestuursleden.
  • AVG. De DR is bezig met de inventarisatie wat moet worden geregeld en laat zich door de gemeente informeren over de nieuwe privacywetgeving AGV. Daaruit zal blijken welke acties de DR moet ondernemen om te voldoen aan deze wetgeving.
  • Overlast. De DR heeft melding gekregen van overlast door (dronken) jongelui die ’s nachts herrie en rommel maken. De DR kan hier zelf geen invloed op uitoefenen maar zal de betrokken bewoners adviseren welke stappen verder ondernomen kunnen worden.
  • Speeltoestellen. Vanuit de Burgen is de behoefte aangegeven voor een speeltuin met toestellen. De DR heeft deze wens met de gemeente Apeldoorn besproken. Er is geen geld voor nieuwe initiatieven. Het is, uit het oogpunt van veiligheid, ook niet toegestaan dat bewoners zelf geld verzamelen en toestellen plaatsen. Welke opties er nog wel zijn, zullen door de DR met de bewoners worden besproken.

Ook dit keer was het een vergadering met een veelvoud aan onderwerpen over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw dorp, wordt dan gratis lid van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Dat kan via onze website https://dorpsraadugchelen.nl/lid-worden of door een brief te sturen naar Dorpsraad Ugchelen, Postbus 3138, 7339 ZG Ugchelen. Met uw steun, zal onze Ugchelense stem nog “luider” klinken binnen de gemeente Apeldoorn.