Verslag Dorpsraad 20 maart 2018

Waar sprak de dorpsraad over?

In de bestuursvergadering van 20 maart 2018 kwam onder meer aan de orde:

  • Verkeersplannen rondom Ugchelen. Direct of in afschrift ontvangt de Dorpsraad uitingen van zorg over de voorgenomen verkeersplannen rondom Ugchelen zoals de aanpassingen van de A1 en de Europaweg. Deze worden altijd doorgespeeld en voor zover mogelijk binnen de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Dorpsraad met de gemeente besproken. De Dorpsraad zal zeker, waar nodig en gewenst, facilitair optreden in de communicatie tussen bewonersgroepen en de gemeente/rijksoverheidsinstanties.
  • Centrum ontwikkeling. In het overleg met de betreffende wethouder heeft de gemeente aangegeven de regie in handen te nemen om samen met de ondernemers onderzoek uit te voeren naar wat noodzakelijk en wenselijk is voor de verdere centrumontwikkeling van Ugchelen. De Dorpsraad is uiteraard zeer ingenomen door dit initiatief van de gemeente.
  • Klompenpad. De route is onlangs gemarkeerd en niets staat de opening op 2 april in de weg. De Dorpsraad is zeer verheugd met het grote aantal van 51 vrijwilligers die zich hebben opgegeven voor de beheergroep van het Ugcheler Markepad. Een groot succes en compliment voor de vrijwillige inzet van inwoners voor dit project.
  • Bomen. Voor de niet conform nieuwbouwplanning geplante 5 bomen aan de Methusalemlaan zijn door de commissie groen alternatieve plekken voorgesteld aan de gemeente. Hoewel er de toezegging is om deze 5 bomen als nog alternatief elders te planten, is er nog discussie over de voorgestelde locatie. Commissie blijft hierover met de gemeente in gesprek om dit zo spoedig mogelijk toch te realiseren.

 

Ook dit keer was het een vergadering met een veelvoud aan onderwerpen over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw dorp, wordt dan gratis lid van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Met uw steun, zal onze Ugchelense stem nog “luider” klinken binnen de gemeente Apeldoorn.