Verslag Dorpsraad februari 2018

Waar sprak de dorpsraad over?

In de bestuursvergadering van 20 februari 2018 kwam onder meer aan de orde:

  • Klompenpad. Planning is nog steeds dat het pad geopend wordt op 2 april 2018. De organisatie zoekt nu vrijwilligers voor de “naloop/beheer”-groep, die  maandelijks de route nalopen om te zien of alles nog in orde is. Opgeven kan bij Ron Brummelkamp, per mail op dorpsraadlid4@dorpsraadugchelen.nl.
  • Viaduct G.P. Duuringlaan. Het bericht van de gemeente dat er renovatie werkzaamheden aan het wegdek van de G.P. Duuringlaan zullen plaatsvinden is een kink in de kabel in de plannen voor het opknappen van het viaduct aangezien dit pas over 2 of 3 jaar zal worden uitgevoerd. Besloten is om nu toch verder te gaan met het plannen om wel dit jaar te kunnen starten met schoonmaken, schilderwerk en aanpassen van de verlichting. Het gewenste grondwerk wordt dan uitgesteld om in samenspraak met de gemeentelijke wegwerkzaamheden uit te voeren.
  • ALV. Besloten is om dit jaar de schriftelijke uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van 17 april 2018 mee te sturen als inlegvel met De Bron. Uiteraard zullen de betreffende stukken op de website van de Dorpsraad worden gepubliceerd.
  • Centrum ontwikkeling. Na overleg met Ugchelen Plaza zijn er nog geen echt concrete plannen of voorstellen. Binnenkort zal er met de betreffende wethouder overleg zijn over verdere vervolgstappen om tot plannen te komen.

 

Ook dit keer was het een vergadering met een veelvoud aan onderwerpen over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw dorp, wordt dan gratis lid van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Met uw steun, zal onze Ugchelense stem nog “luider” klinken binnen de gemeente Apeldoorn.