Verslag Dorpsraad december 2017 en januari 2018

Waar sprak de dorpsraad over?

In de bestuursvergadering van 18 december 2017 en 15 januari 2018 kwam onder meer aan de orde:

  • Klompenpad. Dit project loopt voortvarend. Planning is dat het pad geopend wordt op 2 april 2018.
  • De school kan de beek in. Voor dit educatieve project over onze beken en sprengen heeft zich voor 2018 alleen de Touwladder aangemeld. Het zou jammer zijn als dit mooie project geen verdere doorgang kan vinden wegens gebrek aan belangstelling.
  • Kapvergunningen. De commissie groen gaf het signaal dat er schijnbaar veel kapvergunningen worden verstrekt door de gemeente. Dit zal nader worden onderzocht.
  • Bouwproject Beekveld. Dit project aan de GP. Duuringlaan is in een volgende fase. Voor belangstellenden is meer informatie te vinden op www.beekveld-ugchelen.nl
  • Centrumontwikkeling. N.a.v. de PMA in december is met de wethouder gesproken over het vervolgtraject. Het college heeft vanuit de gemeenteraad een positieve aansporing gekregen om hun ideeën hierover verdere uitvoering te geven. Samen met de dorpsraad en de ondernemers wordt nu verder onderzocht wat wenselijk en haalbaar is.
  • Transferium. Hierover is gesproken met de projectleider van de gemeente. Dorpsraad heeft hierbij aangegeven geen voordelen voor Ugchelen te zien en dus ook geen behoefte heeft aan een transferium aan de Hoog Buurloseweg.

 

Ook dit keer was het een vergadering met een veelvoud aan onderwerpen over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw dorp, wordt dan gratis lid van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Met uw steun, zal onze Ugchelense stem nog “luider” klinken binnen de gemeente Apeldoorn.