Verslag Dorpsraad november 2017

Waar sprak de dorpsraad over?

In de bestuursvergadering van 20 november 2017 kwam onder meer aan de orde:

  • Viaduct GP. Duuringlaan. Afspraken met de gemeente zijn gemaakt. Er is contact geweest met een tweetal bewoners die zich in ieder geval voor het project zouden willen inzetten. Er zal een communicatieplan worden opgesteld over het contact met de overige bewoners van de GP Duuringlaan.
  • Bomen Groene hart/Methusalemlaan. Na overleg met gemeente, Dorpsraad en direct betrokken bewoners is besloten te kiezen voor het plan om elders in Ugchelen ter compensatie 5 bomen te planten. De commissie Groen neemt hiertoe het initiatief.
  • Noaberschap. 6 november is er een vrijwilligersavond georganiseerd, die goed bezocht is. Naast een gezellig samenzijn werden er presentaties gegeven over herkenning van beginnende dementie en het reparatiecafé. Hoewel de hulpvragen voor Noaberschap voornamelijk liggen op het gebied van vervoer, boodschappen doen en bezoekjes afleggen, gaat de persoonlijke benadering van de vrijwilligers verder dan alleen het uitvoeren van deze taken. Signalen vanuit de buurtzorg vinden vaak ook hun weg naar het Noaberschap. Dit signaal van sociale behoefte/contact zal worden doorgespeeld aan de gemeente, aangezien het college heeft aangegeven meer aandacht te willen geven aan het sociale domein.
  • Nieuwjaarsbijeenkomst. Voor planning zal de Nieuwjaarsbijeenkomst 2018 worden georganiseerd op zaterdag 6 januari 2018 om 16.00 uur. Nadere uitwerking van inhoud , uitnodiging ed. zal nog plaatsvinden.
  • Algemene Ledenvergadering 2018. De ALV van de Dorpsraad zal plaatsvinden op dinsdag 17 april 2018. De leden zullen hiervoor nog een uitnodiging ontvangen.

 

Ook dit keer was het een vergadering met een veelvoud aan onderwerpen over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw dorp, wordt dan gratis lid van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Met uw steun, zal onze Ugchelense stem nog “luider” klinken binnen de gemeente Apeldoorn.

 

Tekst: Henk Laurens