Verslag Dorpsraad oktober 2017

Waar sprak de dorpsraad over?

In de bestuursvergadering van 16 oktober 2017 kwam onder meer aan de orde:

  • Bouwplannen GP. Duuringlaan. Ten aanzien van de geplande woningbouw op het perceel globaal tegenover de brandweerkazerne is met de gemeente besproken om te bezien of binnen dit plan ook levensloopbestendig gebouwd kan worden.
  • Transferium. Vertegenwoordigers van de Dorpsraad waren aanwezig bij een eerste verkennende bespreking op het gemeentehuis over de aanleg van een transferium aan de westzijde van Apeldoorn. Aangezien Ugchelen bij eerdere bijeenkomsten niet betrokken was, zal vanuit de gemeente nu eerst alle aanwezige stukken en argumenten in kaart brengen en zorgen dat ook Ugchelen op dezelfde kennisstand wordt gebracht om vervolgens inhoudelijk te kunnen reageren.
  • Bomen Groene hart/Methusalemlaan. Er is overleg met de gemeente om te bezien hoe hier, in feite eerder toegezegde bomen geplaatst kunnen worden. Indien dit toch niet inpasbaar is, zal als alternatief zal door de dorpsraad worden ingebracht om dan tenminste elders in Ugchelen te zoeken naar een locatie om deze bomen te planten.

Ook dit keer was het een vergadering met een veelvoud aan onderwerpen over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw dorp, wordt dan gratis lid van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Met uw steun, zal onze Ugchelense stem nog “luider” klinken binnen de gemeente Apeldoorn.