Verslag Dorpsraad september 2017

Waar sprak de dorpsraad over?

In de bestuursvergadering van 18 september 2017 kwam onder meer aan de orde:

  • Afvalstoffenbeleid. De Dorpsraad heeft zich door de gemeente laten voorlichten over het nieuwe afvalstoffenbeleid “Omgekeerd inzamelen”. Uit de presentatie blijkt dat aan veel is gedacht, maar dat uit de praktijk e.e.a. zal moeten blijken. Dat er ruimte is voor maatwerk voor speciale groepen kwam duidelijk naar voren. Informatie over het nieuwe beleid is o.a. te vinden op https://recycleservice.apeldoorn.nl/#top
  • Richtersweg. Een principe datum voor de bewonersavond is geprikt. Een uitnodiging zal aan bewoners Richtersweg worden gestuurd. Op deze avond zal de gemeente, het op wensen van de bewoners, gemaakte plan presenteren. Zij zullen vervolgens besluiten of dit plan verder ten uitvoer zal worden gebracht.
  • Transferium. Hoewel initieel voor het parkeerprobleem Apenheul een oplossing is gevonden op de sportvelden van AGOVV, is het Transferium aan de A1 omgeving afrit Hoenderloo en dus naast Ugchelen nog niet van tafel. 3 oktober wordt een verkennende bijeenkomst gehouden, waarvoor de Dorpsraad is uitgenodigd en vertegenwoordigd zal zijn.
  • Informatieborden. Er zijn initiatieven om op bijzondere plekken in en om Ugchelen informatieborden te plaatsen. Om hier eenduidigheid in te krijgen en op te zetten als een route, zal de commissie Groen hierin het voortouw nemen om een plan op te zetten.

Ook dit keer was het een vergadering met een veelvoud aan onderwerpen over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw dorp, wordt dan gratis lid van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Met uw steun, zal onze Ugchelense stem nog “luider” klinken binnen de gemeente Apeldoorn.