Verslag Dorpsraad augustus 2017

Waar sprak de dorpsraad over?

In de bestuursvergadering van 21 augustus 2017 kwam onder meer aan de orde:

  • Bestuurssamenstelling. In 2018 zullen zeker 2, maar mogelijk 3 bestuursleden vertrekken. Versterking is dan dringend noodzakelijk. Bij deze, maar ook de komende maanden worden geïnteresseerden voor een bestuursfunctie bij de Dorpsraad Ugchelen opgeroepen zich kandidaat te stellen. Nadere informatie kan worden verkregen via de secretaris op info@dorpsraadugchelen.nl of op (055) 542 80 66.
  • Viaduct G.P. Duuringlaan. Gemeentelijke planning loopt nog, hopelijk wordt dit in september afgerond. Welke werkzaamheden in welke volgorde dan worden opgepakt is dus nog even afwachten. Dat daarbij enige zelfwerkzaamheid vanuit het dorp wordt verwacht is waarschijnlijk. Een oproep voor vrijwilligers zal dan zeker volgen.
  • Richtersweg. Dit project voor snelheid beperkende maatregelen loopt nog binnen de gemeente. Zodra gereed, zal er een bewonersavond worden georganiseerd. Voor planning wordt dit niet voor 11 oktober 2017 verwacht.
  • Klompenpad. De ontwikkeling van het Klompenpad Ugchelen loopt voorspoedig.. Gesprekken met grondeigenaren lopen goed, informatie voor folder, app, bordjes ed wordt verzameld. Vanuit de Cantharel is bevestiging ontvangen dat zij de verplichte financiële bijdrage vanuit het dorp voor hun rekening zullen nemen. De opening van het klompenpad zal waarschijnlijk al in het voorjaar ipv najaar 2018 zijn.
  • Goudvink. De zorg wordt uitgesproken over de toestand van de waterlopen in de Goudvink. De commissie water zal hierover contact opnemen met het waterschap en zal in ieder geval eenmalig een schoonmaakactie organiseren.

Ook dit keer was het een vergadering met een veelvoud aan onderwerpen over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw dorp, wordt dan gratis lid van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Met uw steun, zal onze Ugchelense stem nog “luider” klinken binnen de gemeente Apeldoorn.