Verslag Dorpsraad mei 2017

Waar sprak de dorpsraad over?

In de bestuursvergadering van 15 mei 2017 kwam onder meer aan de orde:

  • Breustedt terrein. Door de beperkte woningbouwmogelijkheden heeft het college besloten de 10 voorgestelde seniorenwoningen op het Breustedt terrein niet op te nemen in het gemeentelijke woningbouwprogramma. In juni is hierover nog een PMA. De Dorpsraad zal daarbij aanwezig zijn
  • Klompenpad Ugchelen. Ook de 2e bijeenkomst is goed verlopen en een concept route is vastgesteld. Dit zal verder worden uitgewerkt in een volgende bijeenkomst, die zal plaatsvinden op 30 mei om 20.00 uur in de Cantharel. Ook is het goede nieuws ontvangen dat door het Waterschap Vallei en Veluwe een subsidie van 5000 euro is toegewezen aan dit project. De opening van het klompenpad is gepland op 1 oktober 2018.
  • Whatsapp borden. Vanuit de afdeling Veiligheid en Recht van de gemeente Apeldoorn was enige onduidelijk ontstaan over de WhatsApp-borden. Deze zouden verwijderd worden en er zou iets anders bedacht worden om de aanwezigheid van WhatsApp-groepen kenbaar te maken. Op vragen vanuit de Dorpsraad, heeft de gemeente nu echter duidelijk aangegeven dat de bestaande borden in Ugchelen blijven staan, maar dat de gemeente wel zoekt  andere uitingsmogelijkheden om in de toekomst aan te geven dat er WhatsApp groepen bestaan.
  • Veiligheid rond scholen. Onze wijkagent, Petra van Doorn, heeft aangegeven dat de ondernemingsraad van de scholen zich zorgen maakt over de verkeerssituatie rondom de scholen. De scholen hebben nu het initiatief genomen om de situatie te verbeteren. Uiteraard hecht de Dorpsraad grote waarde aan de verkeersveiligheid, maar zal in afwachting van het initiatief van de scholen (nog) geen verdere actie ondernemen.
  • Molenboekjes. Na de vier eerdere boekjes is onlangs het boekje over de Bouwhofmolen uitgegeven. Dit zal verkrijgbaar zijn bij de Primera. De Dorpsraad beraad zich op een later moment over het uitgeven van de vijf boekjes in een verzamelcassette en het eventueel uitgeven van boekjes over de molens aan de Geurtssprengen.
  • Antennegroep. De Dorpsraad commissie Buurtvertegenwoordigers is omgevormd in de Antennegroep Ugchelen. Zie ook het artikel hierover in De Bron of op de website van de Dorpsraad, www.dorpsraadugchelen.nl

Ook dit keer was het een vergadering met een veelvoud aan onderwerpen over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw dorp, wordt dan gratis lid van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Met uw steun, zal onze Ugchelense stem nog “luider” klinken binnen de gemeente Apeldoorn.