Verslag Dorpsraad maart 2017

Waar sprak de dorpsraad over?

In de bestuursvergadering van 20 maart 2017 kwam onder meer aan de orde:

  • A1. Janet Kuipers (gemeente Apeldoorn) is aanwezig om (geplande) aanpassingen aan de A1 toe te lichten. Fase 1 van het totale project, nl het knooppunt Beekbergen (A1/A50) is momenteel in uitvoering. Fase 2 is de aanpassing van het trajec Deventer naar Azelo en fase 3 is het traject Deventer naar Ugchelen. Het plan voor fase 3 omvat een verbreding vanaf knooppunt Beekbergen richting Amersfoort aan de noordelijke zijde van 2 naar 3 stroken. Dit tot net over het viaduct van de Zuster Meyboomlaan. Vandaar gaat het weer naar 2 rijstroken Aan de zuidzijde komt een deel geluidsscherm oost en west van de Arnhemseweg. De uitvoering van fase 3 staat gepland in de periode 2024-2028.
  • Breustedt locatie. Het plan van de gemeente is voorlopig on hold gezet met de intentie om toch tot realisatie van meerdere seniorenwoningen te komen.
  • Bomen Dorpsprijswinnaars. De bomen zijn ondertussen door de gemeente geplant en de naambordjes zijn gereed. De onthulling van de bordjes zal plaatsvinden op 8 april 2017 vanaf 14.00 uur.
  • Klompenpad. De realisatie van een Klompenpad Ugchelen is in een volgende fase gekomen. Op 18 april 2017 zal om 20.00 uur een informatieavond worden georganiseerd voor alle belangstellenden in de Cantharel.
  • GP Duuringlaan: De planschetsen voor het aanpassen van het viaduct en de directe omgeving zijn bij de gemeente ingediend. Verkeersdeskundigen gaan zich hier nu over buigen.

 

Ook dit keer was het een vergadering met een veelvoud aan onderwerpen over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw dorp, wordt dan gratis lid van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Met uw steun, zal onze Ugchelense stem nog “luider” klinken binnen de gemeente Apeldoorn.