Verslag Dorpsraad januari 2017

dorpsraad-standaard-image

Waar sprak de Dorpsraad over? In de bestuursvergadering van 17 januari 2017 kwam onder meer aan de orde:

  • Transferium. Via via werd de Dorpsraad geattendeerd op een artikel in de Stentor over de plannen voor een transferium bij de afslag Hoog Buurlo en de Europaweg voor 600 auto’s. Vandaar zou men dan met shuttles naar de Apenheul kunnen worden gebracht. Overigens is dit volgens het artikel niet het voorgestelde plan van de gemeente. Aangezien de Dorpsraad hier vanuit de gemeente nog niets van had gehoord, wordt daar navraag over gedaan.
  • Viaduct GP Duuringlaan. Er zijn verdere stappen genomen in het project om het aanzien van het viaduct te verbeteren, maar vooral ook om de veiligheid te verhogen. Binnenkort wordt een volgende bijeenkomst belegd door de projectgroep
  • Bewonersinitiatief Richtersweg 30km. Hier hebben ondertussen ook vervolggesprekken met de bewoners plaatsgevonden. Er zijn keuzes gemaakt in snelheidsbeperkende maatregelen, die nu verder uitgewerkt worden. Intentie is om dit project als pilot te nemen voor eventuele andere locaties in Ugchelen.
  • De commissie groen gaat met de gemeente kijken naar de Groenstructuurkaart Apeldoorn om te analyseren wat de consequenties zijn voor Ugchelen. De groenstructuurkaart is onlangs vernieuwd en uitgebreid met de buitengebieden en de dorpen. De kaart geeft weer wat men wil beschermen, waar geen snippergroen wordt verkocht en ook waar zonder vergunning bomen gekapt mogen worden.
  • De dorpsraad gaat het komende halfjaar bekijken of het Dorpsmeldpunt (DMP) een andere opzet moet krijgen. Nu heeft het DMP wekelijks op dinsdagavond van 19.00 tot 19.30 uur zitting in het dorpshuis Ugchelens Belang, maar veelal worden meldingen via de mail of telefoon gedaan.
  • Algemene Ledenvergadering 2017. Er is een aanvang gemaakt met de organisatie van de ALV 2017. De datum is vastgesteld op 11 april 2017.

Ook dit keer was het een vergadering met een veelvoud aan onderwerpen over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw dorp, wordt dan gratis lid van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Met uw steun, zal onze Ugchelense stem nog “luider” klinken binnen de gemeente Apeldoorn.