Verslag Dorpsraad oktober 2016

dorpsraad-standaard-image

Waar sprak de dorpsraad over?

In de bestuursvergadering van 18 oktober 2016 kwam onder meer aan de orde:

  • Viaduct GP Duuringlaan. Eerder was al aangegeven dat dit projectmatig door de dorpsraad zou worden opgepakt. Een eerste overleg met de gemeente heeft nu plaatsgevonden. Hieruit kwamen goede adviezen en hulpmiddelen om nu verdere stappen te gaan zetten.
  • Ugchelen aan het stuur. Een initiatief vanuit de Dorpsraad naar de gemeente om specifiek te benoemen aspecten meer in zelfbeheer of onder eigen regie te gaan uitvoeren. In een binnenkort te houden bijeenkomst met vertegenwoordigers van de diverse commissies en buurtvertegenwoordigers wil het bestuur een “kansenkaart” opstellen. Dit zullen voorstellen zijn die met de gemeente nader besproken zullen worden. Dit kunnen zowel incidentele als zeker ook structurele projecten zijn.
  • Bewonersinitiatief Richtersweg 30km. Na de eerder dit jaar gehouden straatspeeldag, zullen de bewoners van de Richtersweg in een binnenkort te houden bijeenkomst bespreken hoe hun weg in te richten met snelheid beperkende maatregelen. Veilig verkeer Nederland en de gemeente zullen hierbij aanwezig om met tips en tools te ondersteunen.Ook dit keer was het een vergadering met een veelvoud aan onderwerpen over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw dorp, wordt dan gratis lid van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Met uw steun, zal onze Ugchelense stem nog “luider” klinken binnen de gemeente Apeldoorn.