Verslag Dorpsraad september 2016

dorpsraad-standaard-image

Waar sprak de dorpsraad over?

In de bestuursvergadering van 20 september 2016 kwam onder meer aan de orde:

  • Toerisme in Ugchelen. Op uitnodiging van heeft er een gesprek plaatsgevonden over de mogelijke realisatie van een klompenpad vanaf de Cantharel, via het Leesten naar Beekbergen. Het initiatief vanuit de Cantharel wordt door de Dorpsraad zeer gewaardeerd. Hoewel hiervoor diverse subsidiemogelijkheden bestaan, zijn er nog wel wat financiële haken en ogen, die eerst in vervolggesprekken moeten worden opgelost, voordat tot verdere actie kan worden overgegaan.
  • Hartveilig Ugchelen. Nadat dit project enige jaren geleden voortvarend is opgestart met het opleiden van mensen en de aanschaf van apparatuur, is helaas nu een punt aangebroken waarop de organisatie zich zorgen maakt over de continuering van het project. De veiligheid en continuering van deze activiteiten is een punt van aandacht in een dorp met ouder wordende bewoners. De Dorpsraad heeft dit daarom onder de aandacht gebracht van de gemeente, met het verzoek of er financiële mogelijkheden zijn het project te ondersteunen.
  • Bomen voor prijswinnaars Dorpsprijs in de Goudvink. In goed overleg met de gemeente is besloten om de winnaars van de Dorpsprijs Ugchelen te eren met het planten van een boom in het park de Goudvink. In een inhaalactie zullen nu eerst 16 bomen geplant worden voor de al uitgereikte dorpsprijzen. Vanaf 2017 komt er dan jaarlijks weer een boom bij voor de nieuwe prijswinnaar. De aankoop van de bomen wordt gedragen door de Dorpsraad, de Gemeente zorgt voor het planten en het verdere onderhoud.

    Ook dit keer was het een vergadering met een veelvoud aan onderwerpen over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw dorp, wordt dan gratis lid van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Met uw steun, zal onze Ugchelense stem nog “luider” klinken binnen de gemeente Apeldoorn.