Verslag Dorpsraad augustus 2016

dorpsraad-standaard-image

Waar sprak de dorpsraad over?

16 augustus 2016 was de eerste bestuursvergadering van de Dorpsraad na de zomervakantie.
In deze vergadering kwam onder meer aan de orde:

  • Ugchelen Blauw. Wim Mulder (stadsdeelregisseur) deelde mede dat er al naar diverse aspecten was gekeken vwb consequenties, maar dat door het zomerreces dit nog niet volledig is. Voornemen is dit in augustus af te ronden. Zodra dit gereed is, zal het ter verdere overweging en besluitvorming aan wethouder Johan Kruithof worden voorgelegd.
  • Park De Goudvink. Het plan om het “losse” zand te verwijderen en de onderliggende “puinlaag” aan te passen om zo stevigere bewandelbare paden te krijgen zal in principe worden uitgevoerd. De gemeente werkt nu aan de invulling van de benodigde financiële middelen.
  • Viaduct G.P. Duuringlaan: Met de gemeente is afgesproken dat de Dorpsraad, samen met betrokkenen, een ontwerpplan zal opstellen en dit zal voorleggen aan de gemeente.
  • Informatieborden: Vanuit de Dorpsraad wordt een project opgezet om diverse locaties in Ugchelen te voorzien van cultuurhistorische informatieborden.

    Ook dit keer was het een vergadering met een veelvoud aan onderwerpen over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen. Ook u kunt een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw dorp, door gratis lid van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen te worden. Samen sterk voor een fantastisch Ugchelen!