Verslag Dorpsraad juni 2016

dorpsraad-standaard-image

Waar sprak de dorpsraad over?

In de bestuursvergadering van 14 juni 2016 kwam onder meer aan de orde:

  • Ugchelen Blauw. Wethouder Johan Kruithof was samen met Johan Ebbenhorst (verkeersdeskundige bij de gemeente Apeldoorn) aanwezig om met het bestuur van gedachten te wisselen over het aan de gemeente gerichte verzoek. Hieruit bleek duidelijk dat de gemeente het burgerinitiatief met bijna 1300 handtekening serieus neemt en hierin een weloverwogen besluit wil nemen. Om alles goed op een rij te zetten, wil de wethouder nog een aantal aspecten nader laten onderzoeken. Dit zal enige tijd in beslag nemen en met de vakanties voor de deur, kan het zijn dat een besluit pas na het zomerreces door het college kan worden genomen.
  • Park De Goudvink. Met de gemeente is de slechte begaanbaarheid van de paden besproken. Het plan is nu om het “losse” zand te verwijderen en de onderliggende “puinlaag” aan te passen om zo stevigere bewandelbare paden te krijgen.
  • Verkeerssituatie bij het in-, maar zeker ook het uitrijden Molencatenlaan en de parkeerplaats achter de Albert Hein. Met het wijkteam is dit besproken en er zal bekeken worden om dit mee te nemen in de op termijn geplande herinrichting van de Molencatenlaan.
  • Verkeersremmende maatregelen. Naar aanleiding van het onbreken van belijning op een stuk van de Ugchelse weg, is de Dorpsraad in gesprek met de gemeente om maatregelen te treffen, waardoor de 30 km limiet beter herkenbaar is en men zich aan deze snelheid gaat houden. Suggesties aan de gemeente zijn om alsnog belijning aan te brengen of om met cijfers 30 op het wegdek bestuurders hierop te attenderen. Gemeente heeft toegezegd dit te bezien op de mogelijkheden.
  • Naast wat andere losse punten is ook gesproken over de vakantieperiode. Uiteraard blijft de Dorpsraad voortdurend bereikbaar via het mailadres info@dorpsraadugchelen.nl. Wel zal in de periode 9 juli t/m 21 augustus het Dorpsmeldpunt (DMP) op dinsdagavond in Ugchelens Belang gesloten zijn. In deze periode zal ook de wijkagent niet aanwezig zijn. Dit is ruwweg de schoolvakantieperiode.Ook dit keer was het een vergadering met een veelvoud aan onderwerpen over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw dorp, wordt dan gratis lid van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Met uw steun, zal onze Ugchelense stem nog “luider” klinken binnen de gemeente Apeldoorn.