Verslag Dorpsraad mei 2016

dorpsraad-standaard-image

Waar sprak de dorpsraad over?

In de bestuursvergadering van 17 mei 2016 kwam onder meer aan de orde:

  • Mogelijke bestemming voor het gebouw CODA aan de Molencatenlaan. Hiervoor zijn nog geen concrete plannen. Ideeën en suggesties vanuit de Ugchelense gemeenschap zijn uiteraard van harte welkom.
  • Voortgang opknappen viaduct G.P. Duuringlaan. Hierover zal een nader overleg worden gepland met de verantwoordelijke stadsdeelregisseur openbare ruimte.
  • De straatspeeldag op de Richtersweg op 21 mei, met als hoofddoel aandacht vragen voor de geldende snelheidsbeperking van 30km en het handhaven daarvan. De Dorpsraad steunt dit initiatief.
  • Buurtvertegenwoordigers (BVT-ers). Met de uitbreiding van twee nieuwe BVT- ers zal er een nieuwe indeling van de buurten worden gemaakt. Deze zal bekend worden gemaakt via de website van de Dorpsraad.
  • Voortgang Noaberschap. Er komen nog steeds verzoeken om ondersteuning binnen bij de Commissie. Het zijn momenteel vooral verzoeken om klussen in de tuin te doen. Wilt u als goed Noaber iemand helpen om de tuin weer op orde te brengen, meldt u zich dan aan bij de Dorpsraad!De commissie Welzijn is ook in overleg met de 3 verpleeghuizen in Ugchelen om te bezien wat we voor elkaar kunnen betekenen.
  • Vernieuwing website. Na een presentatie van een eerste opzet, is besloten dat verdere stappen worden gezet om de website van de Dorpsraad te vernieuwen. Aangezien dit nogal wat werk gaat kosten, is de planning om dit voor het einde van 2016 te realiseren.
  • Park De Goudvink. Er moeten nog een aantal borden in het park worden geplaatst. Vanuit de Dorpsraad zal bij de gemeente nogmaals de begaanbaarheid van de voetpaden aan de orde worden gesteld.
  • Verkeerssituatie bij het in-, maar zeker ook het uitrijden Molencatenlaan en de parkeerplaats achter de Albert Hein. Dit zal door de Dorpsraad worden besproken in het wijkteamoverleg.Ook dit keer was het een vergadering met een veelvoud aan onderwerpen over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw dorp, wordt dan gratis lid van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Met uw steun, zal onze Ugchelense stem nog “luider” klinken binnen de gemeente Apeldoorn.