Verslag ALV Dorpsraad april 2016

dorpsraad-standaard-image

Jaarvergadering Dorpsraad 19 april 2016: een impressie.

Niet alle 613 leden van de Dorpsraad waren aanwezig, maar toch een goed gevulde zaal in “ons” dorpshuis Ugchelens Belang. Wethouder Johan Kruithof, een enkel raadslid en gemeentelijke medewerkers gaven aan, dat het nog steeds de moeite waard is, en tegelijk plezierig, Ugchelen te bezoeken.

En daar hebben ze natuurlijk geen ongelijk in (……)

Aan de orde waren uiteraard de vaste agendapunten; weinig spannend, maar het moet wel gebeuren:

• Goedkeuring en vaststelling van het jaarverslag.

Er lag een uitermate uitvoerig en zeer fraai vormgegeven jaarverslag ter tafel. Met de inhoud ervan kon de vergadering akkoord gaan.

• Het financieel jaarverslag liet zien dat de dorpsraad inteert op de reserves, maar het hoe-en-waarom werd duidelijk gemaakt: de ambities van de dorpsraad kosten nu eenmaal geld. De kascommissie had wederom veel waardering voor het opgestelde verslag en de aanwezigen stemden in met de begroting 2016.

• De bestuursverkiezing. Het bestuur is weer op sterkte gebracht na het vertrek van Peter Mooij en Arie van Diemen. Henk Laurens en Stefani Hilferink nemen hen plaatsen in.

Alom waardering voor het werk van de vertrekkende bestuursleden, zoals ook bleek uit de woorden van de wethouder.

Als bijzonder agendapunt was het project “Noaberschap” aan de orde.

Bestuurslid Wineke Blom vertelde over de stand van zaken. Het project heeft onverwacht veel respons opgeleverd en er wordt enthousiast door de vrijwilligers gewerkt aan het voldoen aan de zorgvraag. Zorg overigens die, gehoord de reacties, door de aanvragers enorm wordt gewaardeerd.

Een activiteit van de dorpsraad die naar zijn mening een waarderingssubsidie verdient. De wethouder hield zich even op de vlakte………

En, als intermezzo, de overhandiging van ruim 1300 handtekeningen van de werkgroep “Ugchelen Blauw” aan de wethouder. Zoals u weet, deze werkgroep beijvert zich om de witte komborden “Ugchelen” te vervangen door de officiële blauwe plaatsnaamborden: Ugchelen is een zelfstandige woonplaats en dat rechtvaardigt blauwe borden. De wethouder liet in het midden of dit verzoek zal worden ingewilligd, aangezien hij weet dat de dorpsraad ook nog andere wensen op zijn verlanglijst heeft staan die geld gaan kosten. En hij heeft begrepen dat de dorpsraad andere prioriteiten stelt.

Na de pauze- toen ook enkele niet-leden de vergadering kwamen bijwonen- gaf de gemeente uitleg, ondersteunt door beelden, over de opgestelde visie over het herstel van de Ugchelse beken en sprengen. Duidelijk werd gemaakt dat dit herstel past in het gemeentelijk waterplan: water, en de kwaliteit ervan, als drager van het milieu. Beken en sprengen die dienen als opvang en transport van regenwater en, bij goede kwaliteit bijvoorbeeld de thuisbasis vormen van zeldzame en beschermde diersoorten, zoals de beekprik.

Een zeer informatief verhaal dat zeker in Ugchelen een grote belangstelling genoot. (Geen wonder met zoveel “waterkennis” in de zaal).

En het bleef nog geruime tijd heel gezellig na afloop van deze openbare ledenvergadering.