Verslag Dorpsraad maart 2016

dorpsraad-standaard-image

Waar sprak de dorpsraad over?

In de bestuursvergadering van 15 maart 2016 kwamen onder meer aan de orde:

 • Voortgang opknappen viaduct GP Duuringlaan; inzicht bestaat nu in de verantwoordelijkheden van Rijkswaterstaat en gemeente. Met beide instanties zal moeten worden overlegd;
 • Subsidieaanvraag bij het Waterschap voor de schoonmaakacties en het lesproject “je school kan de boom in” is gehonoreerd met een bedrag van € 500,00;
 • Ontwikkelingen en bouwmogelijkheden op het “Wegenerterrein”. Dorpsraad is hierover benaderd door eigenaar / ontwikkelaar van dit terrein om de gedachten te peilen;
 • Vacature bestuurslid communicatie. Er hebben zich 2 kandidaten gemeld, waarmee een gesprek zal worden gevoerd;
 • Stand van zaken project “Noaberschap”; het enthousiasme lijkt steeds groter te worden;
 • Thuiskomst Goos in De Goudvink; wethouder kunst en cultuur zal inhuldigingshandeling verrichten;
 • Stand van zaken binnengekomen meldingen dorpsmeldpunt (DMP) ;
 • De verschillen tussen de verenigingen Dorpsraad (DR) en Ugchelens Belang (UB); beider voorzitters stellen een gezamenlijk tekst op die als “flyer” in Ugchelen zal worden verspreid.
 • Er zal gesprek worden belegd met Atlant Zorggroep over de (on)mogelijkheden voor het bouwen van zorgwoningen in Ugchelen (vgl. Sprengenhof en Piekemahof);
 • Voortgang jeugdhonk in UB.
 • Overleg gemeente: stand van zaken aanleg, onderhoud en beheer van de openbare ruimte; het “grijs en groen” in Ugchelen.

Zelden een bestuurvergadering die saai te noemen is. Niet altijd even spannend, maar het werk moet wel blijven gebeuren.
Ugchelen blijft boeien!