Verslag Dorpsraad februari 2016

dorpsraad-standaard-image

Waar sprak de dorpsraad over?

In de bestuursvergadering van 16 februari 2016 is onder meer gesproken over:

  • Het ontwerp-bestemmingplan Goldsteijnlaan / Van der Valk terrein. Ontwerpplan is aan dorpsraad toegezonden voor het zonodig leveren van commentaar, het indienen van een zienswijze;
  • Witte of blauwe naamborden voor Ugchelen. Er is een overleg geweest met de initiatiefnemers voor “Ugchelen-blauw”; dorpsraad heeft aangegeven dat deze activiteit voor hem geen prioriteit heeft maar dat resultaten van actie worden afgewacht; bij gemeente zal worden nagevraagd welke mogelijke consequenties deze “verkleuring” kan hebben; dorpsraad zal op geen enkele wijze geld aan deze activiteit uitgeven.
  • Bebouwingsmogelijkheden Breustedt terrein Ugchelseweg. Dorpsraad is van mening dat dit terrein mogelijkheden biedt voor senioren- en / of zorgwoningen; terrein is eigendom van de gemeente. Gemeente is van dit standpunt op de hoogte gebracht.
  • Stand van zaken gemeentelijke notitie “herijking uitgifte openbaar groen”; afwachten hoe met commentaar van dorpsraad wordt gehandeld.
  • Klachten inrichting De Goudvink; Klachten worden verzameld en daarna met gemeente besproken: welke verbeteringen zijn mogelijk?
  • De aanleg van een vistrap ; de verbinding tussen Schoolbeek en Ugchelsebeek op het terrein van Geurts, Hoenderloseweg. Deze activiteit vloeit voort en loopt vooruit op de door de dorpsraad met veel enthousiasme ontvangen en besproken gemeentelijke nota ”visie op de Ugchelese beken en sprengen”;
  • De ontstane vacature in de werkgroep communicatie; er zal een vacature in deBron worden geplaatst alsmede op de website van de dorpsraad;
  • Stand van zaken project “Noaberschap”, Samen Sterk.Boeiend werken aan de publieke zaak voor Ugchelen!