Alleenstaanden in Ugchelen – meld u aan!

Alleenstaanden maken een steeds groter onderdeel uit van onze samenleving, zo ook in Ugchelen. Dit komt mede door het steeds ouder worden van ons als mens. Verder zie je van jong tot oud meer individualisering, waardoor de aandacht voor elkaar als buren of als buurtgenoot er vaker ‘bij in schiet’. Het ‘alleen willen zijn’ kan natuurlijk een bewuste keuze zijn, maar kan ook zijn ontstaan door een scheiding, het overlijden van een partner en/of het uit huis gaan van kinderen. Ik wil middels dit artikel graag onderzoeken of er (bij u) behoefte is aan een initiatief om voor de zomer alleenstaanden samen te laten komen. Puur om (nieuwe) mensen te leren kennen, te praten, een spelletje te doen of anderszins. Wanneer er voldoende animo is dan willen we als Dorpsraad graag het initiatief nemen om u een middag- of avonddeel ‘bij elkaar te brengen’.

Wat ons betreft is er geen ondergrens of bovengrens wat leeftijd betreft. Wellicht heeft u enige moed nodig om u aan te melden. Maar schroom zeker niet, want u zult niet de enige zijn. En wat is nu mooier dan de kans om uw ‘Ugchelse’ medebewoner op deze wijze te ontmoeten. U kunt mij bellen op nummer 06-55327707. Wanneer u behoefte heeft om te mailen dan kan dit via info@dorpsraadugchelen.nl.