Algemene informatie en nieuws over het thema “Zorg & Welzijn (Z&W)”

Zorg & Welzijn (Z&W)
  • Komt u ook naar ‘De Sfeerheren’ op 16 november?!Komt u ook naar ‘De Sfeerheren’ op 16 november?!15 oktober 2023Op donderdagmiddag 16 november vind in Ugchelens Belang een muziekmiddag plaats met als thema: ‘Ugchelen, de Dorpsraad en Noaberschap, verbinden’. Het duo ‘De Sfeerheren’ zullen ons die middag ‘meenemen op hun melodieën’.  Het akoestisch duo Tony en Joris spelen accordeon en contrabas en bewegen zich tussen u, de gasten, door. Zowel vocaal als instrumentaal staan beide heren hun mannetje. O.a. Franse musette’s, Argentijnse tango’s, Zigeunermuziek, Jazz en Engelstalige evergreens, Zuid-Amerikaanse, Ierse, Griekse, Spaanse, Duitse en Italiaanse muziek, maar natuurlijk ook met Hollandse liedjes en meezingers staan op het repertoire, hierdoor kan er een zeer gevarieerd programma gespeeld worden.  Het optreden vind plaats in Ugchelens Belang aan de Bogaardslaan 81 en begint om 14.00 uur en duurt tot 16.30 uur, de inloop is vanaf 13.45uur. U kunt zich inschrijven door een mail te sturen naar info@dorpsraadugchelen.nl of u belt, sms’t of appt naar 06-55327707. Klik hier voor de flyer voor nog meer info [...]
  • Alleenstaanden in Ugchelen – meld u aan!Alleenstaanden in Ugchelen – meld u aan!27 februari 2023Alleenstaanden maken een steeds groter onderdeel uit van onze samenleving, zo ook in Ugchelen. Dit komt mede door het steeds ouder worden van ons als mens. Verder zie je van jong tot oud meer individualisering, waardoor de aandacht voor elkaar als buren of als buurtgenoot er vaker ‘bij in schiet’. Het ‘alleen willen zijn’ kan natuurlijk een bewuste keuze zijn, maar kan ook zijn ontstaan door een scheiding, het overlijden van een partner en/of het uit huis gaan van kinderen. Ik wil middels dit artikel graag onderzoeken of er (bij u) behoefte is aan een initiatief om voor de zomer alleenstaanden samen te laten komen. Puur om (nieuwe) mensen te leren kennen, te praten, een spelletje te doen of anderszins. Wanneer er voldoende animo is dan willen we als Dorpsraad graag het initiatief nemen om u een middag- of avonddeel ‘bij elkaar te brengen’. Wat ons betreft is er geen ondergrens of bovengrens wat leeftijd betreft. Wellicht heeft u enige moed nodig om u aan te melden. Maar schroom zeker niet, want u zult niet de enige zijn. En wat is nu mooier dan de kans om uw ‘Ugchelse’ medebewoner op deze wijze te ontmoeten. U kunt mij bellen op nummer 06-55327707. Wanneer u behoefte heeft om te mailen dan kan dit via info@dorpsraadugchelen.nl. [...]
  • Hulp gezocht bij organiseren initiatieven binnen thema Zorg & Welzijn Hulp gezocht bij organiseren initiatieven binnen thema Zorg & Welzijn 19 februari 2023Hulp gezocht bij organiseren initiatieven binnen thema Zorg & Welzijn  Naast het mooie initiatief Noaberschap en de commissie Dorpsprijs willen we, wil ik graag ook dit jaar een aantal nieuwe initiatieven ontplooien. Echter omdat ik (ook) volledig werk zoek ik hulp. Hulp in de vorm van het creatief bedenken/meedenken van goede ideeën, hulp bij het organiseren zelf etc. Vorig jaar was er een mooi voorbeeld van een buurt barbecue in de Batenburg, dit om de inwoners nog beter met elkaar te verbinden, te praten, te proosten. Bent u, ben je iemand die wil ‘investeren’ in uw buurt of in Ugchelen, bel of mail mij op 06-55327707 of via info@dorpsraadugchelen.nl.  [...]
  • Gerhard Nieuwenhuis; Dorpsprijs winnaar 2022Gerhard Nieuwenhuis; Dorpsprijs winnaar 20222 februari 2023Tijdens de goed bezochte nieuwjaarsreceptie op 7 januari werd de twintigste Dorpsprijs uitgereikt aan Gerhard Nieuwenhuis. Het juryrapport bevatte onderstaande motivatie: Gerhard Nieuwenhuis heeft zich al vele jaren als vrijwilliger buitengewoon, op vele terreinen en creatief ingezet ten behoeve van vele generaties in Ugchelen. Van 1984 tot en met 2015 was Gerhard Nieuwenhuis namens de Vereniging Ugchelens Belang de enige echte ‘Ugchelse Sinterklaas’, o.a. tijdens de jaarlijkse intocht. Sinds 2016 tot heden is hij nauw betrokken bij de Buurtpreventie Ugchelen als coördinator en als oprichter van de Parate Groep. Tevens is de tuin bij zijn woning (op de hoek Bogaardslaan – Hulkestein) mede door zijn inspanningen een dorpstuin en ontmoetingsplek “Ugchelen bloeit” geworden. Kortom: Gerhard Nieuwenhuis is voor zijn inzet de Dorpsprijs Ugchelen 2022 waardig Foto: fotografencollectief Ugchelen. Meer foto’s staan op https://ugchelenfoto.nl/fotoarchiefugchelen.nu/ [...]
  • Dorpsprijs 2022 : Wie verdient de Papierschepper?Dorpsprijs 2022 : Wie verdient de Papierschepper?9 november 2022Na 2 jaar de Dorpsprijs Ugchelen op een ander tijdstip uitgereikt te hebben dan tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad, hopen we als Commissie Dorpsprijs dit nu wel weer te kunnen doen in januari 2023. De commissie ‘Dorpsprijs Ugchelen’ roept u daarom op om dorpsgenoten voor te dragen die in uw ogen de Dorpsprijs 2022 verdienen. U heeft tot 5 december 2022 de mogelijkheid iemand voor te dragen! Voor meer info klik hier [...]
  • Wie nomineert u voor de Dorpsprijs 2022?Wie nomineert u voor de Dorpsprijs 2022?9 november 2022Zoals in de reglementen staat aangegeven wordt de prijs uitgereikt aan ‘personen of instellingen die zich bovenmatig hebben ingezet voor Ugchelen’, ongeacht of het vrijwilligerswerk of beroepsmatig is geweest. De winnaar van de Dorpsprijs krijgt als aandenken een replica van het beeld van de Papierschepper. Zoals het beeld van de Papierschepper, in het plantsoen tegenover UB,  één van de bepalende dorpsgezichten is in Ugchelen, zo is de winnaar van de jaarlijks uit te reiken Dorpsprijs een bepalend gezicht geweest in het ‘leefbaar houden’ van Ugchelen in 2022. Twee jaar geleden is de prijs (verlaat) uitgereikt aan alle gezondheidsmedewerkers die in Ugchelen hebben meegewerkt aan de verzorging van coronapatiënten. Vorig jaar is de prijs uitgereikt aan Jan Visser vanwege de vele vrijwilligerstaken die het uitvoert, m.n. voor de Buurtbus. Kent u in uw omgeving iemand of een groep die zich al jaren met hart en ziel heeft ingezet en ook in 2022 nog steeds inzet voor het leefbaar maken van ons dorp? En vindt u dat die persoon of groep de Dorpsprijs 2022 verdient, dan kunt u die voordragen bij de Commissie Dorpsprijs. Denk bijvoorbeeld aan sport, cultuur, zorg, natuur, maatschappelijk welzijn,… etc. Individueel of in verenigingsverband, op de voorgrond zichtbaar of op de achtergrond als een stille kracht. Wie verdient volgens u dit jaar de Papierschepper en wordt winnaar van de Dorpsprijs 2022. De prijs wordt (als de coronamaatregelen dat toelaten) uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsreceptie van UB en de Dorpsraad. U kunt uw, met feiten onderbouwde, voordracht voor 5 december sturen naar: Wilma van Wijk, secretaris van de Commissie Dorpsprijs Ugchelen, email: m.vanwijk1@chello.nl. Warner Bruins (vz.). [...]
  • Oproep: Wilt u iets betekenen voor uw medebewoner?Oproep: Wilt u iets betekenen voor uw medebewoner?9 november 2022Voor het thema Zorg en Welzijn ben ik op zoek naar inwoners die hun steentje willen bijdragen aan het welzijn van onze medebewoners. Iedereen is druk, dat ‘hoort’ bij deze tijd. Zo ook ik. Echter wanneer je een half uurtje, een uurtje of een paar uur per maand tijd zou kunnen vrijmaken, dan kunnen we mogelijk meer mooie dingen organiseren voor jong en oud. ‘Handjes’ kunnen helpen maar zeker ook organisatorisch talent. Let wel: het is geen bestuursfunctie, maar mogelijk een helpende hand voor mij, ‘voor u’ en voor elkaar en de medebewoners met een hulpvraag. Brainstormen, bedenken, acties uitzetten etc., wanneer je vragen hebt dan kunt u mij mailen via info@dorpsraadugchelen.nl of eventueel ‘s avonds bellen op 06-55327707 (Bas te Riele) [...]
  • Thema-avond Zorgen over de Zorg in UgchelenThema-avond Zorgen over de Zorg in Ugchelen17 april 2014De bijeenkomst aansluitend aan de ledenvergadering van de dorpsraad op 8 april is goed bezocht. Ruim 90 personen kwamen luisteren naar het verhaal van wethouder Paul Blokhuis en Rolf Striekwold, de manager PR, Communicatie en Marketing van de Atlant Zorggroep. Paul Blokhuis vertelde (aan de hand van een Presentatie) over de grote veranderingen die gaan komen: het scheiden van wonen en zorg, de extramuralisering en het veranderen van de taakverdeling in de samenleving. Minder overheid en meer samenleving en daarnaast nog het overhevelen van taken van de centrale overheid naar de gemeenten en de zorgverzekeraars. De verwachte gevolgen van de nieuwe Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg en de wijzigingen in de WMO werden helder uitgelegd. De rijksoverheid is nog met de invulling bezig en dat maakt zaken nog steeds niet duidelijk. De bezuinigingen in 2015 voor de gemeente Apeldoorn zijn heel stevig: 40% minder geld voor huishoudelijke hulp (nu 16 miljoen euro), 25% minder voor de Begeleiding vanuit de AWBZ (nu 31 mlj) en 15% op de Jeugdwet (nu 39 mlj). Daarnaast wordt er ook bezuinigd op de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. De gemeente heeft gekozen voor “keukentafelgesprekken”: medewerkers van de gemeente gaan met iedereen persoonlijk in gesprek om te zien wat nodig is. Maatwerk voor iedereen die zorg vraagt. Men gaat daarbij uit van “eigen kracht” van de aanvrager, van het “eigen informele netwerk”, de mantelzorger en de vrijwilliger. Bij dit alles wordt een collectieve oplossing gekozen boven een individuele. Overal in het land worden al zorgcentra (vroegere bejaardenhuizen) gesloten. Men komt alleen in een tehuis als het echt niet anders kan. Daarbij is een andere wijze van denken nodig “wat kan ik nog zelf” in plaats van “ik heb recht op”. Kijken wat men wel kan (de talenten) en in plaats van uitgaan van de beperkingen. Ook de hulpverleners moeten die omslag nog vaak maken, daarom is het goed dat de gemeente de eerste jaren de regie heeft in dit proces. Het is voor iedereen wennen, aldus Paul Blokhuis. Hij is er van overtuigd dat ook deze kleinere overheid zal opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving en voor passende huisvesting zal zorgen. Rolf Strienkwold begon met het overzicht waar Atlant Zorggroep in Apeldoorn zorg biedt (zie Presentatie). Er zijn in Apeldoorn voldoende verpleeghuisbedden, volgens de geldende regels. Sprengenhof heeft 20 verpleeghuisbedden, daar komen er geen meer bij. Rolf kon geen antwoord geven op de vraag wat Atlant op termijn met de andere 28 kamers in Sprengenhof gaat doen als deze vrijkomen. Een mogelijkheid zou kunnen zijn een constructie zoals nu bij de Piekemahof: men huurt bij de Woonkeus en men betrekt zorg van Atlant. Men is op zoek naar een nieuwe bestemming van de oude Breustedt locatie aan de Ugchelseweg, direct achter Sprengenhof: kan Atlant daar geen zorgwoningen bouwen? Het antwoord van Rolf is duidelijk: nee, Atlant gaat niet bouwen. Wel zou Atlant zorg kunnen leveren als een andere investeerder/ontwikkelaar daar (zorg)woningen zou willen bouwen. Uit de bevolkingsprognose (2013) voor Ugchelen blijkt dat er nu 1547 mensen ouder zijn dan 65 jaar. In 2040 zal dat aantal zijn gestegen tot 2237. Sprengenhof zal steeds meer een functie voor het dorp gaan krijgen, onderdeel worden van de dorpsgemeenschap. Dagverzorging, maaltijden gebruiken, activiteiten bezoeken, het elkaar ontmoeten, dat alles zal met hulp van mantelzorgers en vrijwilligers gerealiseerd gaan worden. Rolf eindigt met een advies: denk tijdig na over uw eigen (thuis)situatie. – Wat kan ik zelf doen, wat kan ik zelf regelen of organiseren. – Hoe wil ik wonen (groot, klein, veilig, met anderen), waar wil ik wonen.   – Wat kan ik samen met anderen doen (= met mantelzorg maar ook met zorg- welzijnsorganisaties) – Ga tijdig in gesprek over de gewenste ondersteuning – Ondersteun daarom de initiatieven op ‘t gebied van welzijn, doe mee in Ugchelen, wees actief! Na de beide presentaties werden er diverse vragen gesteld en beantwoord. Harry Vos bedankte beide sprekers voor hun duidelijke en heldere betoog. De dorpsraad blijft de ontwikkelingen volgen en de bewoners informeren. We willen immers allemaal op een fijne wijze oud worden in Ugchelen. [...]
  • Wethouder Blokhuis op de jaarvergadering – Zorgen over de zorg in UgchelenWethouder Blokhuis op de jaarvergadering – Zorgen over de zorg in Ugchelen22 maart 2014Op dinsdag 8 april houdt Dorpsraad Ugchelen haar jaarvergadering in dorpshuis Ugchelens Belang in Ugchelen. De leden krijgen een persoonlijke uitnodiging met de agenda. (Een agenda met o.a. goedkeuring jaarverslag 2013, verslag kascommissie 2013, benoeming kascommissie 2014 en (her)benoeming van bestuursleden) Na afhandeling van de reguliere agenda start rond 20.45 uur een openbare bewonersavond voor inwoners van Ugchelen. Er verandert veel in de samenleving. Bejaardencentra gaan sluiten. Hoe gaat het straks als ik nog thuis woon maar wel zorg nodig ga hebben? Er is veel onduidelijkheid over toekomstige huisvesting als men zorgbehoeftig wordt. Wethouder Paul Blokhuis (met portefeuille Zorg) komt de visie van de gemeente Apeldoorn vertellen over hoe de toenemende vraag naar zorg aangepakt gaat worden. Aansluitend vertelt Thijs Houtappels, directeur bedrijfsvoering van de Atlant Zorggroep, hoe hij, als vertegenwoordiger van een zorgleverancier (o.a. in Sprengenhof), de toekomst ziet van het leveren van zorg in de combinatie met het wonen, speciaal voor Ugchelen. [...]
  • Luister en praat mee met “Ugchelen, zorg in de toekomst”Luister en praat mee met “Ugchelen, zorg in de toekomst”23 oktober 2013Uitnodiging voor Themabijeenkomst op dinsdag 5 november 2013, 19.30 tot 21.30 uur in dorpshuis Ugchelens Belang De Dorpsraad nodigt u uit voor de bijeenkomst “Ugchelen, zorg in de toekomst”. Op deze avond krijgt u informatie over de veranderingen in de zorg en kunt u meepraten over de gevolgen hiervan in het dagelijks leven. Vorig jaar hield de Dorpsraad een drukbezette avond over Ouderen. De toezegging dat deze avond een vervolg zou krijgen leidt tot deze nieuwe themabijeenkomst. Dit keer over het bredere thema ‘zorg in de toekomst’. Via kranten en televisie heeft u waarschijnlijk veel gehoord over allerlei veranderingen in de zorg. De belangrijkste verandering is dat de landelijke overheid veel taken en verantwoordelijkheden aan de gemeente geeft. Omdat de gemeente zijn bewoners beter kent, zouden ze de zorg beter moeten kunnen regelen. Tegelijkertijd vind er een bezuiniging plaats. Dit alles leidt tot een nieuwe visie op de samenleving. De gemeente zal kritischer kijken welke mensen zorg en ondersteuning kunnen ontvangen. Ze verwachten dat mensen méér zelf en met hun eigen omgeving op gaan lossen. De gemeente zal meer gebruik gaan maken van vrijwilligers en mensen stimuleren om zich als vrijwilliger in te zetten. Wat zijn de gevolgen van dit nieuwe beleid voor Ugchelen? Wat is er in Ugchelen nodig om de veranderingen op te vangen? Is dit anders dan het vroeger was? Hierover kunt u meepraten. U bent vanaf 19.00 uur welkom voor koffie en thee. Om 19.30 start het programma. [...]