Update van de verschillende bouwprojecten die in Ugchelen spelen  

De verkoop van de kavels op de voormalig Breustedt locatie aan de Ugchelseweg is moeizaam verlopen. Van de 2 kavels is er nog 1 beschikbaar. Onder invloed van de hogere rente lijkt de markt zich naar een nieuw evenwicht te bewegen.  

Het plan aan de andere kant van de Ugchelseweg (voormalig Texoclean terrein) zit in de ontwerpfase. De gemeente heeft op het laatste ontwerp opmerkingen gemaakt. De ontwikkelaar verwacht in het eerste kwartaal van dit jaar zijn eerste ontwerp te kunnen presenteren.  

De projecten aan de Molecatenlaan (locatie voormalige CODA Bibliotheek) en Ugchelseweg (voormalig tankstation) zullen in het eerste halfjaar van 2023 worden opgeleverd zodat de bewoners hun intrek kunnen nemen.  

De voormalig Steenbeek locatie aan de Hoenderloseweg zal worden bestemd om sociale huurwoningen te realiseren. In de planvorming zal geprobeerd worden de voorzijde van het gebouw te behouden.  

Aan de Brouwersmolenweg (voormalig Essenstam locatie) is er een plan ingediend voor de bouw van 2 vrijstaande woningen. Naar het zich nu laat aanzien zal in het eerste kwartaal het plan aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Als dit positief verloopt zullen de twee kavels de verkoop ingaan.