Algemene informatie en nieuws over het thema “Wonen & Voorzieningen (W&V)”

Wonen & Voorzieningen (W&V)
  • Update van de verschillende bouwprojecten die in Ugchelen spelen  Update van de verschillende bouwprojecten die in Ugchelen spelen  19 februari 2023De verkoop van de kavels op de voormalig Breustedt locatie aan de Ugchelseweg is moeizaam verlopen. Van de 2 kavels is er nog 1 beschikbaar. Onder invloed van de hogere rente lijkt de markt zich naar een nieuw evenwicht te bewegen.   Het plan aan de andere kant van de Ugchelseweg (voormalig Texoclean terrein) zit in de ontwerpfase. De gemeente heeft op het laatste ontwerp opmerkingen gemaakt. De ontwikkelaar verwacht in het eerste kwartaal van dit jaar zijn eerste ontwerp te kunnen presenteren.   De projecten aan de Molecatenlaan (locatie voormalige CODA Bibliotheek) en Ugchelseweg (voormalig tankstation) zullen in het eerste halfjaar van 2023 worden opgeleverd zodat de bewoners hun intrek kunnen nemen.   De voormalig Steenbeek locatie aan de Hoenderloseweg zal worden bestemd om sociale huurwoningen te realiseren. In de planvorming zal geprobeerd worden de voorzijde van het gebouw te behouden.   Aan de Brouwersmolenweg (voormalig Essenstam locatie) is er een plan ingediend voor de bouw van 2 vrijstaande woningen. Naar het zich nu laat aanzien zal in het eerste kwartaal het plan aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Als dit positief verloopt zullen de twee kavels de verkoop ingaan.  [...]
  • Ontwikkeling van de Brouwersmolenweg 390 te UgchelenOntwikkeling van de Brouwersmolenweg 390 te Ugchelen9 november 202205-10-2022 Bron Hans Mertens Er is een verzoek voor wijziging van het bestemmingsplan ingediend voor de Brouwersmolenweg 390. Op dit moment staat er nog een boerderij alsmede opstallen. Deze gaan plaats maken voor een tweetal vrijstaande woningen, vermits uiteraard het bestemmingsplan goedgekeurd gaat worden. Eind dit jaar (2022) of begin volgend jaar kunnen deze kavels in de verkoop, waarna de nieuwe eigenaar er een vrijstaande woning op kan plaatsen.   Het weiland achter de boerderij heeft nu nog een agrarische bestemming, maar deze bestemming zal omgezet worden in bestemming groen. De bedoeling is dat er enkele kleine bijgebouwen (zoals een paardenstal voor de pony’s) geplaatst gaan worden, verreweg het merendeel van het weiland zal ‘groen’ blijven. Het bestemmingsplan zal worden gepubliceerd op  brouwersmolenweg.nl.   [...]
  • Tekort aan basisschoolplekkenTekort aan basisschoolplekken21 december 2019Komen er genoeg schoolplekken voor de kinderen in ons dorp? Dat is de vraag die menig (jonge) ouder in Ugchelen stelt. Het probleem dat er voor kinderen niet genoeg  plek is op onze basisscholen speelt al langer. Er zijn het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met de betreffende wethouder en schoolbesturen. Helaas tot nu toe zonder concreet resultaat. Er wordt veel begrip getoond voor het probleem, maar dat lost nog niets op. Als je in Ugchelen op korte afstand van een basisschool woont en je moet vervolgens je kind naar een school sturen in een andere wijk of een ander  dorp is dat buitengewoon frustrerend om tal van redenen. Als Dorpsraad Ugchelen valt deze situatie niet uit te leggen aan ouders. De Dorpsraad heeft daarom de besturen van het PCBO (Christelijk onderwijs) en de Veluwse Onderwijsgroep (Katholiek onderwijs) uitgenodigd uitleg te geven over de stand van zaken. Is het bijvoorbeeld mogelijk postcodebeleid in te voeren? Het blijkt immers dat  een vrij groot aantal leerlingen van buiten Ugchelen naar onze scholen gaat. Zijn er mogelijkheden  om meer capaciteit te creëren? Deze vragen zullen deze avond aan de orde komen. De Dorpsraad hoopt van harte dat u van deze gelegenheid gebruik maakt wanneer u met deze problematiek nu of in de toekomst van doen heeft. U bent van harte welkom in ons dorpshuis Ugchelens Belang op 23 januari 2020 vanaf 19.00uur. Namens de Dorpsraad Ugchelen Wineke Blom [...]