Afsluitingen Ugchelseweg en Bogaardslaan i.v.m. leidingwerkzaamheden

De komende tijd zullen we in Ugchelen te maken krijgen met verkeershinder door werkzaamheden aan gas- en waterleidingen. De werkzaamheden zijn onderdeel van een groter project in de gemeente Apeldoorn waarbij tussen 2019 en 2025 in totaal zo`n 60 kilometer gas- en waterleidingen worden vervangen in opdracht van netbeheerder Liander en waterbedrijf Vitens. Het project is opgestart naar aanleiding van twee leidingbreuken in Apeldoorn in 2014, waarbij mensen dagenlang zonder gas kwamen te zitten. Het risico op herhaling van dit soort grote storingen is dermate hoog dat nu op grote schaal leidingen worden vervangen.

Ugchelseweg (maandag 8 mei t/m eind juli)

Van maandag 8 mei t/m eind juli vinden werkzaamheden plaats aan de Ugchelseweg tussen de Laan van Westenenk en de Ugchelsegrensweg. Hiervoor moet de stoep open worden gegraven aan de kant van de oneven huisnummers. Dat is de kant van Bessels Tweewielers, Dekamarkt, Kruidvat en Snackbar `t Bikkertje. Om een veilig werkvak te creëren wordt de Ugchelseweg als éénrichtingsweg van noord naar zuid ingericht, net als nu al het geval is tussen de Eendrachtstraat en de Laan van Westenenk. Echter lijkt het er in het bij ons bekende verkeersplan op dat de afsluiting van zuid naar noord, anders dan op het “Apeldoornse” deel van de Ugchelseweg, ook voor fietsers geldt. Apeldoorn blijft vanuit Ugchelen bereikbaar via de Ugchelsegrensweg en de Europaweg of via de Molecatenlaan en de Albert Schweitzerlaan.

Bogaardslaan (maandag 29 mei t/m eind juli)

Van maandag 29 mei t/m eind juli wordt eveneens gewerkt aan de Bogaardslaan. Ook hier worden leidingen onder de stoep vervangen. De Bogaardslaan wordt gefaseerd afgesloten in delen van ca. 100 meter. Bestemmingsverkeer blijft dus grotendeels mogelijk. Doorgaand verkeer is niet mogelijk en zal ruim moeten omrijden.

Direct aanwonenden en de winkeliers worden door de uitvoerende firma A. Hak zoveel mogelijk rechtstreeks geïnformeerd door middel van informatiebrieven. Daarnaast is in de app stores voor Android en Apple voor iedereen een app beschikbaar met de laatste project-updates. Zoek hiervoor in de app store naar “Onderhoud in Apeldoorn” en installeer de app op uw telefoon of tablet.

De Dorpsraad blijft een vinger aan de pols houden of de hinder acceptabel blijft en of de communicatie met aanwonenden, winkeliers en instanties goed verloopt. Helaas kan overlast niet worden voorkomen, maar de vervanging van het leidingwerk is dringend nodig om het risico op langdurige uitval van gas- en water in de toekomst te beperken.