Op weg naar een gemeentelijk verkeersveiligheidsplan 

Eind 2021 heeft de Gemeente Apeldoorn een oproep gedaan om door middel van het invullen van een online vragenlijst uw mening te geven over de verkeersveiligheid in Apeldoorn. De vragenlijst is door zo`n 1.100 inwoners ingevuld. Naar aanleiding van de enquête is een rapportage gemaakt. Deze zal worden meegenomen als één van de informatiebronnen voor het opstellen van een gemeentelijk verkeersveiligheidsplan. Het verkeersbeleid van de gemeente staat beschreven in de verkeersvisie 2016-2030. Aanvullend op deze visie maakt de gemeente nu ook een apart verkeersveiligheidsplan op. Dit plan heeft een horizon tot 2030. 

De rapportage naar aanleiding van de enquête is te downloaden via https://www.apeldoorn.nl/fl-resultaten-enquete-verkeersveiligheid.html . Volgens de meeste respondenten moet de gemeente vooral aan de slag met de verkeersveiligheid in 30 km/h wegen. Ook fietsstroken en fietspaden verdienen met voorrang aandacht. 

Op een kaart kon voor zelf gekozen locaties worden aangegeven of men ontevreden of juist positief over de verkeersveiligheid is. Het kaartbeeld voor Ugchelen met rode (ontevreden) en groene (positieve) stippen lijkt niet bijzonder af te wijken van het beeld voor het hele stedelijke gebied. Uiteraard vragen de rode stippen aandacht, maar het is toch wel weer geruststellend om te zien dat er in Ugchelen ook veel groene stippen zijn uitgedeeld. Positief beoordeeld zijn vooral vaak nieuw geplaatste verkeerslichten zoals ook aan de Europaweg. 

Op de kaart van Ugchelen zijn 25 aandachtspunten geplaatst bij de kruisingen van de Ugchelseweg met de Molecatenlaan en met de Derk Kamphuisweg. De kruisingen worden als druk ervaren en zijn relatief smal. Daardoor ontstaan er onoverzichtelijke situaties. Fietsers en voetgangers worden er volgens de respondenten vaak als ondergeschikt ervaren. Deze kritiek klinkt de Dorpsraad zeer bekend in de oren, want ook in onze enquête van voorjaar 2022 kwamen deze punten naar voren. 

Gelukkig zijn er juist op dit moment ontwikkelingen rondom deze twee knelpunten in voorbereiding. Voor de herinrichting van het centrum is het schetsontwerp al in een vergevorderd stadium, en voor de Derk Kamphuisweg staat op termijn ook een vernieuwing in de planning. Wij zullen de uitkomsten van de enquête met de gemeente bespreken om te proberen nu het ijzer heet is, dit ook te gaan smeden.