Algemene informatie en nieuws over het thema “Duurzaam, Groen & Water (DG&W)”

Duurzaam, Groen & Water (DG&W)
  • Gezocht! Nieuw bestuurslid – Thema Groen & WaterGezocht! Nieuw bestuurslid – Thema Groen & Water15 oktober 2023Binnen het bestuur van de Dorpsraad zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid voor het thema Groen & Water. Komt u ons versterken? Als DR-bestuurslid Groen & Water ben je voor burgers het 1e aanspreekpunt voor burger initiatieven & vragen rondom het thema Water & Groen. Verder onderhoud je nauw contact met de leden van de commissies Water & Groen en begeleid of ondersteun je indien nodig projecten op het gebied van Water & Groen.   Denkt u nu, dat lijkt me wel wat, laat het ons weten!    Voor aanvullende vragen en aanmeldingen kunt u een mail sturen naar info@dorpsraadugchelen.nl of bellen naar 1 van de bestuursleden.   [...]
  • Project Kunstwerk park De IJsvogel Project Kunstwerk park De IJsvogel 15 oktober 2023Het project om samen met de gemeente en ACEC een kunstwerk in het park De IJsvogel te gaan realiseren is, nadat het een tijd stil heeft gelegen, weer opgestart. Fijn dat een enthousiaste groep Ugchelenaren hierbij willen helpen!  De gemeente heeft aan ACEC de opdracht verstrekt een vernieuwde lijst met 10 kunstenaars op te stellen die qua werk en kwaliteit passen bij de locatie en de opdrachtbeschrijving. ACEC heeft een brede kennis van de huidige buitenkunst collectie van de gemeente Apeldoorn én van het landelijk aanbod van kunstenaars en kunstwerken. Hierdoor heeft ACEC een goed beeld welke kunstenaars extra waarde kunnen geven aan een locatie en aan de Apeldoornse buitenkunst collectie. De gemeente heeft daarom aan ACEC de opdracht gegeven om als deskundig adviseur het proces te begeleiden. De gemeente zelf kijkt in het proces mee naar onderwerpen zoals veiligheid, onderhoud en vergunningverlening.  In november zal ACEC de lijst met 10 kunstenaars aan ons presenteren. Het doel is dat we na de presentatie een gezamenlijke top 3 (+ een reserve) kiezen. Aan deze top 3 kunstenaars zal vervolgens worden gevraagd een schetsontwerp op te leveren. Voor de beoordeling van deze ontwerpen wordt een nieuwe afspraak gepland, waarbij de kunstenaars zelf hun ontwerp komen presenteren. Daarna wordt een definitieve keuze gemaakt. Via de Bron en onze website houden we u op de hoogte. [...]
  • Beekprikken in De Goudvink – Houdt uw hond uit de Spreng!Beekprikken in De Goudvink – Houdt uw hond uit de Spreng!13 maart 2023Goed nieuws! In de spreng van De Goudvink zijn beekprikken gesignaleerd. De commissie Water van de Dorpsraad doet hierbij de oproep aan de hondenbezitters om de honden niet in de spreng te laten springen. Met zijn naakte, naaldvormige lichaam lijkt de beekprik op een kleine slang of een grote worm. Het is een van oudste gewervelden op onze planeet: de beekprik zwom hier al rond meer dan 500 miljoen jaar geleden! De beekprik is een beschermde soort in de zin van de Wet natuurbescherming en staat op de Nederlandse Rode lijst als bedreigde diersoort. We hopen dan ook dat de hondenbezitter gehoor geeft aan deze oproep. Namens de Beekprikken hartelijk dank! [...]
  • Gezocht! Nieuw lid Dorpsraad thema Duurzaamheid, Groen & WaterGezocht! Nieuw lid Dorpsraad thema Duurzaamheid, Groen & Water19 februari 2023Zoals eerder aangegeven zal Ron na een groot aantal jaren actief te zijn geweest, tijdens de komende Algemene Ledenvergadering van de Dorpsraad in 2023 (bekendmaking datum volgt nog) afscheid nemen als lid van het bestuur van de Dorpsraad.   Wij zijn op zoek naar een opvolger. Gaat ons dorp u aan het hart en heeft u affiniteit met het thema Duurzaamheid, Groen en Water? Dan zijn we op zoek naar u. Komt u onze Dorpsraad versterken?  U kunt zich kandidaat stellen door u aan te melden via info@dorpsraadugchelen.nl. Wilt u uw aanmelding voorzien van een introductie over uzelf en uw motivatie waarom u als sponsor voor dit thema plaats wilt nemen in de Dorpsraad.  Mocht u vooraf nog vragen hebben dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Onze telefoonnummers staan op de website vermeld.   [...]
  • Update initiatief wandelroute Ugchelen incl. bankjes met QR codeUpdate initiatief wandelroute Ugchelen incl. bankjes met QR code19 februari 2023Eind van deze maand gaat de Dorpsraad samen met Liz Tulk (Adviseur Cultuur en Erfgoed) van de Gemeente Apeldoorn en Herman Geurts op pad en in gesprek over ons bankjes initiatief. Het initiatief betreft het mogelijk ontwikkelen van een wandelroute door Ugchelen en het plaatsen van bankjes met een QR-code langs deze wandelroute. Door de QR code bij het bankje te scannen kom je meer te weten over de bijzondere historie van die speciale plek.  De gemeente wil graag meedenken en daar waar mogelijk ondersteunen omdat zij het initiatief in het kader van Het grote verhaal van Apeldoorn heel interessant vinden. Daarom gaan we eind van deze maand op pad en in gesprek hierover om samen te kijken naar de mogelijkheden en haalbaarheid van dit initiatief.  [...]
  • Banken in Ugchelen met QR-CodeBanken in Ugchelen met QR-Code9 november 2022Zoals we al eerder schreven zijn we bezig met een project om een aantal bankjes te plaatsen in Ugchelen voorzien van een QR code. Met deze QR code kan de bezoeker naar een verhaal luisteren over waarom er een bank staat op die bijzondere plek. Inmiddels heeft de Dorpsraad een aantal ontwerpen voor banken ontvangen. Tijdens de Dorpsraad vergadering van 21 september was er een medewerkster van de afdeling Cultuur en Erfgoed van de Gemeente Apeldoorn aanwezig. Zij houdt zich met name bezig met erfgoed in de buitenruimte en zou graag dit project in Ugchelen in gezamenlijkheid met de Gemeente willen oppakken. Vanuit de Dorpsraad wordt alle beschikbare informatie verzameld en zal er een afspraak worden gemaakt voor een gesprek om de samenwerking meer vorm te geven.   [...]
  • Resultaten Enquête op het gebied van Groen & WaterResultaten Enquête op het gebied van Groen & Water9 november 202221-09-2022 Zoals ik bij een vorige gelegenheid heb aangekondigd, wil ik graag aandacht besteden aan de onderwerpen Groen & Water. In totaal hebben 102 respondenten de vragen over deze thema’s ingevuld.  In ons mooie dorp is het niet verwonderlijk dat meer dan 90% van de respondenten aangaf tevreden te zijn over de hoeveelheid (gemeentelijke) groen in hun directe omgeving en de manier waarop dit groen wordt onderhouden.  Ook de bekendheid met onze parken De Goudvink en De IJsvogel en uw waardering voor deze parken scoorden opvallend hoog ( > 85%).  Er was iets minder waardering voor de stand van zaken rondom onze beken en sprengen, maar dat zal alles te maken hebben met de droogte van de afgelopen jaren.  Opvallend was dat veel mensen (> 30%) niet op de hoogte zijn van de activiteiten die vanuit de Dorpsraad op het gebied van Groen & Water worden georganiseerd, zoals de zwerfvuilacties, het bladruimen in De Goudvink en het schoonmaken van beken en sprengen. Hier hebben we dus nog wel iets te verbeteren.  Tot slot een greep uit de bijna 100 suggesties/tips die over het onderwerp Groen & Water werden ingevuld.  Naambordjes bij de verschillende sprengen  Onze parken zijn geen honden uitlaat plaatsen (overlast van hondenpoep)  Meer groen in het winkelgebied  Betrek meer omwonenden bij het onderhoud van de sprengen  Meer variatie in het gemeentelijk groen (bloeiende heesters en vaste planten)  Resultaten Enquête op het gebied van Groen & Water  Graag wil ik met u de resultaten delen van onze Enquête op het gebied van Duurzaamheid. Ook hier hebben in totaal 102 respondenten de vragen over dit thema ingevuld.  Opvallend was dat bijna 70% van de respondenten aangaf al geïnvesteerd te hebben in duurzaamheid zoals isolatie, warmtepomp, laadpaal of zonnecollectoren en dat bijna 80% bereid was om nog meer bij te dragen aan de eigen of gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen. Dat is bijzonder goed nieuws voor een dorp als Ugchelen!  Er werd veelvuldig aangegeven dat houtkachels en open haarden in een duurzaam dorp niet meer passen. Er werd zelfs gevraagd om een verbod om deze te gebruiken.  Iets meer dan de helft van alle respondenten gaf aan niet bekend te zijn met individuele of straat/buurt gebonden subsidies voor duurzaamheid of voldoende geïnformeerd te worden over duurzaamheidsontwikkelingen. Minder dan de helft was bekend met winkels of bedrijven met kennis over duurzaamheid.  Er werden ook heel veel suggesties gedaan om Ugchelen te verduurzamen. Ik noem slechts een paar aardige voorbeelden:  Zonnepanelen plaatsen boven de parkeerplaatsen bij AH en DEKA  Meer duurzame (voedings)winkels  Een verpakkingsvrije winkel  Beter handhaven van de 30 km/uur snelheidsbeperking in het dorp  VVEs meer helpen en stimuleren duurzamer te zijn  Als u geïnteresseerd bent in de volledige resultaten van onze enquête Duurzaam, Groen & Water, laat dan even een bericht achter op info@dorpsraadugchelen.nl.  [...]