Digitale kaart van Ugchelen voor zwerfvuilactie

Er hebben zich gelukkig een aantal mensen gemeld n.a.v. de oproep om openbare ruimte of (een stuk) eigen straat schoon te houden. Op de website is een kaart gezet waarop men kan zien welke straten of openbare ruimte al is “geadopteerd” (blauw gearceerd).
Adoptie houdt in dat iemand dat gebied schoon houdt van zwerfvuil. Helpt u mee?
Meldt u zich dan aan bij de Dorpsraad: info@dorpsraadugchelen.nl

Geef een reactie

*

10 + 17 =