Ugchelen schoner

Tweemaal per jaar wordt er zwerfvuil in Ugchelen ingezameld en afgevoerd. Deze actie bestaat sinds maart 2012, toen voor het eerst een groep Ugchelenaren in gele hesjes actief was langs de wegen rondom het dorp. De actie loopt nog steeds en ook dit jaar wordt die weer uitgevoerd, allereerst op zaterdag 28 maart.
De Dorpsraad wil het zwerfvuil in het dorp verder aanpakken door een aantal nieuwe acties op te starten. Het gaat daarbij niet alleen aan zwerfvuil, maar ook aan het voorkomen van wateroverlast door concentraties van blad bij putten.
Het idee is dat bewoners zelf de handen uit mouwen steken, niet door incidentele acties maar door de adoptie van een straat, of een deel daarvan. De bewoner zorgt voor het door haar/hem geadopteerde straatdeel. Het ingezamelde afval wordt vanaf een verzamelpunt afgevoerd door de gemeente. Er is al een aantal Ugchelenaren die dit al doen, zoals langs de beek aan de Molecatenlaan en bij de CODA.
Als u mee wilt helpen Ugchelen schoner te maken, door een straat te “adopteren” dan kunt u zich via de website van dorpsraad of via het dorpsmeldpunt aanmelden. Degenen die meedoen zullen meer informatie ontvangen over de acties zoals de afvoer van het afval.

Geef een reactie

*

negentien + twaalf =