Winkelcentrum Molecatenlaan wordt opgeknapt.

Het Ugchelen doet het! Samen! project is dit voorjaar afgesloten. Het opknappen van de openbare ruimte (o.a. voetpaden en parkeerplaatsen) voor de winkels aan de Molecatenlaan was nog “in behandeling”. De dorpsraad ging daarom gewoon door met het overleg tussen de diverse partijen.

Het betreft het traject tussen de winkels van kapper Edward (Ugchelseweg)  tot Albert Hein van den Heuvel.

De gemeente , de ondernemers, (grond)eigenaren en de dorpsraad zijn er nu samen uitgekomen, zodat het opknappen kan beginnen.

Wat gaat er gebeuren:

  • het voetpad aan de winkelzijde wordt tot de Albert Hein verbreed en krijgt dezelfde klinkers als aan de Ugchelseweg. (de rode klinker in plaats van de betontegel)
  • vervanging van de lantaarnpalen in bovengenoemd traject door hetzelfde type als langs de Ugchelseweg.
  • er komt (wellicht ) een zebrapad tegenover de Novy
  • de parkeerplaatsen voor de Hubo/Novy blijven gehandhaafd ; de verharding wordt vernieuwd en de parkeerplaatsen  worden gemarkeerd
  • het grijze asfalt voor de winkels wordt afgestrooid met een (rood)gekleurde splitlaag
  • ter hoogte van de chinees en de opticien worden langsparkeerplaatsen aangelegd en wordt het loopgebied “gefatsoeneerd” en obstakels verwijderd
  • er worden enkele bloembakken geplaatst voor een vriendelijke, groene aankleding
  • de groenstrook langs de beek tussen parkeerterrein AH en Molecatenlaan wordt opgeknapt; in deze strook wordt een voetpad aangelegd.
Tijdens de werkzaamheden blijft de weg open. Wel moet rekening worden gehouden met open gebroken trottoirs en hinder bij het vinden van een parkeerplaats. Wij vragen uw begrip daarvoor.
De dorpsraad is blij dat dit laatste project van Ugchelen doet het! Samen! op deze wijze kan worden afgesloten en bedankt de ondernemers, (grond)eigenaren en gemeente voor de hun constructieve opstelling.

Geef een reactie

*

vijf × 4 =