Einde experiment. En nu samen verder!

Tijdens een informele en feestelijke bijeenkomst werd op 2 april het eindverslag van het SEV-experiment in Ugchelen door de dorpsraad aan wethouder Kruithof overhandigd. Bij deze activiteit waren uiteraard een groot aantal betrokken vrijwilligers aanwezig , maar ook raadsleden en een grote gemeentelijke vertegenwoordiging. Het gaf het belang aan van dit afgesloten experiment. De actie “Ugchelen doet het! Samen!” heeft een aantal interessante conclusies, aanbevelingen en ervaringen opgeleverd.

 

Hoe was het ook alweer?

Reeds in 2011 liet de dorpsraad het gemeentebestuur weten zelf meer te willen “regelen” in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Immers, inwoners van Ugchelen weten zelf het beste waar het belastinggeld het best aan besteed kan worden als het om een schoner, veiliger en heel Ugchelen gaat. Het is ook de filosofie van het gemeente bestuur: een andere overheid die meer moet gaan vertrouwen op de kracht, kennis en kunde van bewoners van wijken en dorpen.

Dat idee heeft er toe geleid dat Ugchelen door de gemeente is gevraagd mee te doen aan een landelijk experiment, gedurende 1 jaar, hoe burgers meer te betrekken bij inrichting, onderhoud en beheer van de openbare ruimte. De landelijke Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV ) stelde subsidie beschikbaar en de dorpsraad ging aan de slag. Een interessante uitdaging lag voor; het gemeenschapsgevoel zou worden getest, hoe betrokken is de inwoner van Ugchelen bij zijn / haar woon- en leefomgeving.?

Ugchelen ging het samen doen! De dorpsraad heeft u in 2012/ 2013 via de Bron en de website….. uitvoerig op de hoogte gehouden van de in gang gezette acties en de behaalde resultaten. U hebt ongetwijfeld het afgelopen jaar vrijwilligers aan het werk gezien, herkenbaar aan het gele hesje “Ugchelen doet het ! Samen! Succes en teleurstelling hebben deze acties gekenmerkt. Dat hoort ook bij een experiment. Maar alles overziende houden dorpsraad en vrijwilligers er een goed gevoel  aan over.

1 April werd formeel het experiment beëindigd. De dorpsraad vond het gewenst om verslag te doen van haar activiteiten, hierover verantwoording af te leggen en te laten zien waartoe subsidie, gemeentelijke bijdragen en de inzet van vrijwilligers hebben geleid. In aanwezigheid van ongeveer 30 vrijwilligers maar ook enkele gemeenteraadsleden werd het Eindverslag  van dit SEV-experiment in Ugchelen op dinsdag 2 april in Ugchelens Belang aan wethouder Johan Kruithof overhandigd door Johan van Veen, voorzitter van de wekgroep en tevens projectleider van dit experiment. Speciaal werd aandacht gevraagd voor al die inwoners die op volstrekt vrijwillige basis hebben deelgenomen om dit experiment mogelijk te maken en te laten slagen.

Heel veel dank! Ook de wethouder sprak zijn waardering uit voor de wijze waarop Ugchelen invulling heeft gegeven aan de opdracht te onderzoeken hoe burgers meer voor een kwaliteitsvolle openbare ruimte, die immers ook van hen zelf is, kunnen worden geïnteresseerd. De conclusies en aanbevelingen van de werkgroep zijn interessant en worden door hem mee genomen naar het gemeentebestuur. Ugchelen heeft met de actie “”Ugchelen doet het! Samen!” een waardevolle bijdrage geleverd aan die invulling van het begrip een “andere” overheid.

 

Geef een reactie

*

twee + 7 =