Rozenbottelstruiken Molecatenlaan behouden

Ongeveer 25 bewoners van de Molencatenlaan verzamelden zich 13 november in Ugchelens Belang om met elkaar en met de gemeentelijke stadsdeelbeheerder Wim Mulder in discussie te gaan over het onderhoud van de rozenbottelstruiken in hun straat. Immers, de gemeente had laten weten dat er bezuinigd ging worden op het onderhoud van de openbare ruimte en aangezien rozenbottelstruiken relatief duur zijn om te onderhouden………
Daartoe door de dorpsraad uitgenodigd, waren meer dan 30 reacties bij de dorpsraad binnen gekomen waarin bewoners hun opvatting kenbaar maakten. Voldoende om een publieke discussie te voeren. En daaruit bleek dat het overgrote deel van de bewoners de rozenbottelstruiken wil handhaven en daar zelf ook wel een bijdrage aan wil leveren om dat mogelijk te maken. Van een oproer, zoals gekscherend bij de aanvang van het overleg genoemd, was geen sprake.
Integendeel, nadat alle argumenten, voor-en nadelen en alternatieven waren “gewogen” werden de aanwezigen het in overgrote meerderheid eens: wij gaan minimaal een schoffelbeurt zelf doen!
Dat gaat komend voorjaar gebeuren, in nauw overleg en samenwerking met de gemeente. Voor de gemeente voldoende reden, ook gelet op de goede sfeer van het overleg, om vooralsnog de rozenbottelstruiken langs de Molencatenlaan te handhaven.
Een prima avond met een positief resultaat. Zo kan het dus ook. Ugchelen doet het! Samen!

Geef een reactie

*

drie × vijf =